Kas īsti ir vardarbība?

vīrieša kulaks

Vardarbību var raksturot kā agresīvu, aizvainojošu uzvedību, kas iekļauj vardarbības draudus un iebaidīšanu, parasti ar mērķi iegūt varu un kontroli pār otru cilvēku.

Fiziska vardarbība ir tad, ja kāda citas personas rīcība rada fiziskas sāpes vai pat ievainojumus. Piemēram, sišana ar rokam vai ar kādu priekšmetu, speršana, purināšana, košana, raušana, grūstīšana, mešana, sviešana, kniebšana, žņaugšana, slīcināšana, saldēšana, griešana, draudēšana ar ieroci, dedzināšana, apdeguma radīšana, ieslodzīšana, miega traucēšana u.c darbības.

Fizisko vardarbību var atpazīt pēc zilumiem, brūcēm, ievainojumiem uz ķermeņa, slikta dūša, reiboņi, lūzuma, uztūkumi. Par fizisku vardarbību pret bērnu var liecināt arī tas, ka bērns nemāk paskaidrot no kā uz ķermeņa radušies ievainojumi vai arī izvairās par to runāt. Cilvēks, kas cietis fizisku vardarbību kļuvis piesardzīgs, bailīgs, uzmanīgs, tramīgs, zems pašnovērtējums, izvairās no fiziska kontakta, parādās agresivitāte, cenšas ģērbties, lai slēptu ievainojumus, piemēram, vasarā nēsā garas bikses. Dažkārt cilvēks izjūt dažāda veida bailes, ievaino sevi, ir ilgstoši nomākts, ir biežas domas par pašnāvību u.c pazīmes. 

Emocionāla vardarbība ir tad kad tuvs cilvēks, piemēram, vecāks/-i atraida, ignorē, kliedz, lamā, apvaino, pazemo, terorizē, apsaukā, izsmej, ņirgājas, fiziski un sociāli izolē bērnu, regulāri iebaida un draud. Vajāšana – izsekošana vai sagaidīšana pie mājas, darba vietas, regulārā un nevēlama zvanīšana un īsziņu, e-pasta sūtīšana. Šo vardarbības veidu ir visgrūtāk definēt un izmērīt. Bieži emocionāla vardarbību piedzīvo vienlaicīgu ar citu vardarbības veidu – fizisku vai seksuālu.

Pieaugušas personas, kas cietušas no emocionālas vardarbības ir jebkura darbība, kas vērsta uz cietušā pakļaušanu, varmākam izmantojot savu pārāko finansiālo situāciju, piemēram, ienākumu slēpšana, cietušās personas ienākumu  atņemšana, cenšanās nepieļaut, lai cietušā persona gūtu ienākums, izvairīšanas no naudas došanas, ja cietusī ir izpildījusi kādas prasības u.c.