Sociālais dienests aicina darbā uz vakanto Sociālo pakalpojumu nodaļas Ģimenēm ar bērniem sektora psihologa amatu

Daugavpils pilsētas domes Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” aicina darbā uz vakanto Sociālo pakalpojumu nodaļas Ģimenēm ar bērniem sektora psihologa amatu  

1.      Amata pamatpienākumi:

1.1. atbalsts krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, personām un bērniem; individuālās konsultācijas un korekcija; ģimenes konsultēšana; psiholoģiskais atbalsts bērniem (līdz 18 gadu vecumam) - diagnostika, korekcija, konsultēšana; pašpalīdzības un psiholoģiskā atbalsta grupu vadīšana; atzinumu sagatavošana dažādām institūcijām pēc pieprasījuma (policija, bāriņtiesa, prokuratūra, tiesa u.c.).

 2.      Prasības pretendentiem:

2.1.       Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā;

2.2.       teicamas valsts valodas zināšanās (augstākais līmenis);

2.3.       krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;

2.4.       pieredze psiholoģiskās konsultēšanas jomā;

2.5.       vēlams sertifikāts, kas apliecina tiesības veikt vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju;

2.6.       vēlams sertifikāts, kas apliecina zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;

2.7.       labas komunikāciju un sadarbības prasmes;

2.8.       teicamas spējas argumentēt savu viedokli rakstiski un mutiski;

2.9.       spējas strādāt paaugstinātas intensitātes un psiholoģiskās slodzes apstākļos;

2.10.   labas datorprasmes (Mc Office, Interneta pārlūks, datu bāzes).

 

CV un motivācijas vēstuli, rekomendācijas (ja tādas ir); izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, līdz 2017.gada 4.augustam plkst.12.00 var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā, sekretārei, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei uz kuru amatu pretendē, kā arī vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Tālrunis uzziņām 65440911 vai 65423700.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 27.07.2017 12:18