Kā strādā mūsdienīga uzņēmuma grāmatvedis?

studente, kas mācās, kā strādā uzņēmuma grāmatvedība

Uzņēmēju ikdiena, pateicoties tehnoloģiju sniegtajām iespējām, ir kļuvusi efektīvāka, straujāka, brīžiem arī neprognozējama, tāpēc lēmumus nākas pieņemt ātri, arvien sekojot līdzi jaunākajām vēsmām tirgū un pasaulē. Bet kā šādos apstākļos strādā grāmatveži? Kā mūsdienīgs šīs jomas eksperts atšķiras no tāda, kam būtu laiks pamācīties ko jaunu?

Elektroniski dokumenti

Ja grāmatvedis vēl nestrādā ar speciālajām programmām, ja neprot sagatavot elektroniskus dokumentus, tad, visticamāk, viņš šā brīža darba tirgū vairs ilgi nenoturēsies, jo tā jau kļuvusi ne tikai par vēlamu, bet pat obligātu prasmi. Čeki tiek ievadīti programmās, pavadzīmes saglabātas elektroniski, dažādi līgumi parakstīti ar e-parakstu, atskaites top Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā utt.

Līdz ar to mūsdienu grāmatvedis pilnīgi mierīgi var strādāt arī attālināti vai ārpakalpojumā, jo tiešais kontakts vairs nav tik nozīmīgs kā, piemēram, pirms 10 gadiem, kad birojos krājās kaudzes ar dokumentu mapēm, dalās grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs Corsax.lv.

Domāšanas elastība

Mūsdienīgam grāmatvedim ir jābūt ļoti elastīgam, jāstrādā ātri, jāspēj apgūt arvien jaunas lietas un pielāgoties dažādām situācijām. To nosaka mūsdienu mainīgā biznesa vide, kurā katru dienu uzņēmējiem nākas risināt arvien jaunas situācijas un meklēt arvien jaunus veidus, kā palielināt peļņu. Tajā visā nozīmīga ir arī grāmatveža loma – ir jāprot aprēķināt nodokļus arī specifiskiem darījumiem.

Profesijas pārmaiņas

Mūsdienīgs grāmatvedis nedrīkst ērti iekārtoties pie sava biroja galda un dalīt visus skaitļus izdevumos un ienākumos. Šo darbiņu itin labi nu jau spēj paveikt datorprogrammas. Tad kāda ir grāmatveža loma? Grāmatvedis kļūst par sava veida finanšu konsultantu un koordinatoru. Viņš seko līdzi visiem procesiem, ir gatavs jebkurā brīdī vadītājam “iztulkot” konta stāvokli un prognozēt jauna darījuma finansiālo potenciālu, ātri pielāgoties izmaiņām algu aprēķinos un citos grāmatvedībai nozīmīgos procesos. Tāpat arī paredzams, ka tuvākajā nākotnē tikai palielināsies pieprasījums pēc ārpakalpojumu grāmatvežu pakalpojumiem, jo uzskaite un atskaišu sagatavošana, gada pārskata veidošana – tie ir darbi, ko mūsdienās ērti var veikt, neesot birojā, ir pat efektīvāk, ja birojā nav jāparedz vieta štata grāmatvedim, nav ikdienā jāsatraucas par konkrēto darbu izpildi, bet var paļauties uz ārpakalpojuma sniedzēju.