Interneta valoda

Latvijā šāda reklāmas valoda ir tikai attīstības līmenī, kad top jaunas kultūras metavaloda, ar to es domāju valodu, kas būs raksturīga modernajam nākotnes cilvēkam, kas veidosies kā valoda ārpus tradicionālā. Tās iedīgļi jau vērojami tagad arī reklāmas banneros. To kopsakarības ir nenoliedzamas, un rodas ar vien jaunas un jaunas gramatiskas manipulācijas, gramatiskas sistēmas ar nozīmi saturošām darbībām, piemēram, BITE mobilo sakaru pakalpojuma sniedzēja mājas lapā var izlasīt: BITE online vai Jaunais BITE plus ar 3G, vai YZI animācijas, vai YZI fona attēli.

Visi augšminētie piemērs liecina, ka datorvaloda ienāk reklāmas valodā. Tos neviens netulko un tad, kad šādu vārdu salikumu lieto, visiem ir skaidrs, ko tas nozīmē. Ja nav, tad, pasērfojot internetā to skaidrojumus viegli var atrast. Tā kā veids, kā kultūras saturs tiek producēts, ir mainīgs, tad arī turpmāk klāt nāks ar vien jauni metavalodas lietojuma veidi. Galu galā arī dators vairs nav tikai skaitļojamā mašīna, bet universāla mediju mašīna, ko var lietot ne tikai veidošanai, bet arī uzglabāšanai, izplatīšanai, un piekļuvei visiem medijiem. Tas ir arī iemesls, kādēļ tas kļūst ar vien nozīmīgāks.

Valoda kā kultūras digitālā forma, vienlaicīgi apliecina arī tradicionālās kultūras klātesamību. To nevar noliegt, jo, kamēr vien Latvijā būs cilvēki, kas datoru pārzina vāji vai nepārzina nemaz, reklāmdevējiem rēķināsies ar potenciālo lietotāju daļu, tādēļ reklāmas banneros ievietotie teksti bieži vien ir jātulko tik pietuvināti tradicionālam valodas lietojumam, ar to es domāju – precīzi iztulkotus terminus, bez slengiem, cik vien tas ir iespējams, lai padarītu lietotājam saprotamāku piedāvājamo preci vai pakalpojumu.