Kā bailes no zobārsta ietekmē jūsu dzīvi

rudens lapas pie zobārsta kabineta

Ir labi zināms, ka bailīgie pacienti bieži izvairās no vizītēm, vai apmeklē zobārstu vien sāpju gadījumā. Ārstēšanās tiek atlikta, līdz tā ir kļuvusi komplicēta un arī daudz dārgāka. Tas izsauc zināmu stresu zobārstniecības personālam, un attiecīgi ietekmē personāla – pacienta mijiedarbību.

Zobārstniecības personāla viedoklis

Pētījumā, kas tika veikts Zviedrijā un tika aptaujāti 300 zobārsti, profesionāļi kā nepatīkamāko minēja “ slikto mutes higiēnu, neskatoties uz veikto apmācību”, ” klaji izrādītas bailes”, “neierašanās vai nokavēšanās” un vislielāko stresu izsauc “zobārsta izdarītā darba nenovērtēšana/noniecināšana”. 35% atzina, ka ārstēšanas procesu ietekmē pacienta – zobārsta attiecības. Tas sasaucas ar Weinstein pētījumu, ka zemākas kvalitātes aprūpe tiek sniegta pacientiem, kas nesadarbojas un neciena ārsta padarīto. Corah pierādīja, ka pacientu sūdzības, kašķīgums ir saistīts ar to bailēm no zobārstniecības. Ir novērota sakarība, ka zobārsti, kas nav pārliecināti par savu profesionalitāti, strādājot izjūt lielāku stresu un mazāk uzmanību pievērš bailīga pacienta vajadzībām.

Baiļu ietekme uz ikdienas dzīvi

Slikts mutes veselības stāvoklis, kas ir izvairīšanās no ārstēšanās uz baiļu pamata, rezultāts, rada izteikti negatīvu ietekmi uz sociālo kontaktu veidošanu ikdienas dzīvē. Daudzi šādi pacienti atzīmē psihosomatiskus simptomus – sasprindzinājumu, galvassāpes, vēdera sāpes. Daži pacienti atzīmē sociālā atbalsta trūkumu un pat kritiku no tuvinieku un draugu puses. Šādiem pacientiem ir grūti veidot ciešākus kontaktus ar līdzcilvēkiem, tajā skaitā arī ar zobārstu un zobu higiēnistu. Bergens konstatējis, ka bailīgos pacientus skar tādas psiholoģiskas problēmas kā vientulības izjūta vai sociāla izolētība. Vairāk kā 50% no aptaujātajiem ir atzinuši, ka baiļu rezultātā radies sliktais zobu veselības stāvoklis ir par iemeslu lai izvairītos no draugiem, ēdienreižu ieturēšanas ārpus mājas, došanās ceļojumos, attiecību veidošanu ar draugiem, ģimenes locekļiem un darba kolēģiem. Tomēr līdzās ir cilvēki, kas neskatoties uz bēdīgo mutes stāvokli dzīvo dinamisku, aktīvu dzīvi.

Vairāki ziņojumi sniedz informāciju par to, ka cilvēkiem, kas veikuši baiļu pārvarēšanas procedūras, ir samazinājies alkohola patēriņš, psihosomatiskie simptomi un slimības lapu skaits.