Vadība

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes SOCIĀLAIS DIENESTS vadītāja  Nonna Jakubovska

 tālr. 65423700

E-pasts: 

nonna.jakubovska@socd.lv

VADĪBAI PAKĻAUTIE DARBINIEKI:

Sabiedrisko attiecību  un E-pakalpojumu speciālists

MARINA  GORKINA

Adrese:  4. kab., Vienības ielā 8,Daugavpils, LV 5401    

Tālrunis:  654 40918

E-pasts: marina.gorkina@socd.lv

info@socd.lv

Vecākā juriste 

LILIJA ŽUROMSKA 

Adrese:  3а. kab., Vienības ielā 8,Daugavpils, LV 5401    

Tālrunis:  654 40912

E-pasts:           lilija.zuromska@socd.lv   

Personāla inspektore  

TATJANA JURĀNE

 Adrese: 3. kab., Vienības ielā 8, Daugavpils. LV 5401

Tālrunis: 654 40911   

E-pasts: tatjana.jurane@socd.lv

Darba aizsardzības speciālists      
NATAĻJA KOĻESNIČENKO 

Adrese; 7. kab., Vienības ielā 8, Daugavpils, LV 5401 

 Sekretāre      
VIJA VOITKEVIČA  

Adrese: 2. kab., Vienības ielā 8, Daugavpils. LV 5401

Tālrunis: 654 23700   

E-pasts:  socd@socd.lv 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 04.12.2017 06:46