Vadība

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes SOCIĀLAIS DIENESTS vadītāja  p.i. Nonna Jakubovska

 tālr. 65423700

E-pasts: vadiba@soclp.lv

VADĪBAI PAKĻAUTIE DARBINIEKI:

Sabiedrisko attiecību  un E-pakalpojumu speciālists

MARINA  GORKINA

Adrese:  4. kab., Vienības ielā 8,Daugavpils, LV 5401    

Tālrunis:  654 40918

E-pasts: info@soclp.lv 

Personāla inspektore  

TATJANA JURĀNE

 Adrese: 3. kab., Vienības ielā 8, Daugavpils. LV 5401

Tālrunis: 654 40911   

E-pasts: personal@soclp.lv

Darba aizsardzības speciālists      
NATAĻJA KOĻESNIČENKO 

Adrese; 12. kab., Vienības ielā 8, Daugavpils, LV 5401 

E-pasts: darb.aizs@soclp.lv  

 Sekretāre      
VIJA VOITKEVIČA  

Adrese: 2. kab., Vienības ielā 8, Daugavpils. LV 5401

Tālrunis: 654 23700   

E-pasts: soclp@soclp.lv

Pēdējās izmaiņas veiktas: 19.07.2017 13:32