APRŪPES MĀJĀS BIROJS

Mērķis:
Biroja galvenais mērķis ir nodrošināt personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, palīdzību viņu pamatvajadzību nodrošināšanā.
Mērķa izpildei birojs veic šādas funkcijas:
• izstrādā aprūpes mājās biroja darba stratēģiju;
• koordinē aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu Daugavpils pašvaldības iedzīvotājiem;
• sastāda katra klienta individuālo aprūpes plānu;
• slēdz līgumus par aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu, iesaista aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanā citas Daugavpils pašvaldības struktūrvienības, valsts un pašvaldību institūcijas.

 Uzdevums:  nodrošināt personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, palīdzību viņu pamatvajadzību nodrošināšanā.

Aprūpe mājās var būt:
• pastāvīga vai pagaidu;
• maksas vai bezmaksas.

Minimālā  aprūpe 

• dzīvojamo telpu uzkopšana;
• pārtikas, saimniecības preču un medikamentu iegāde un piegāde mājās;
• ēdiena pagatavošana;
• ēdienreižu nodrošināšana;
• barošana, trauku mazgāšana;
• veļas nodošana veļas mazgātavā un saņemšana;
• dzīvokļa īres u.c. komunālo maksājumu kārtošana;
• kurināmā piegāde telpās, krāsns kurināšana;
• ūdens piegāde telpās, izlietotā ūdens iznešana.

Paplašināta aprūpe :

• pagalma apkopšana;
• sniega tīrīšana;
• logu mazgāšana;  

Aprūpi mājās bez maksas ir tiesīgas saņemt:
• vientuļas (personas, kurai nav Civillikumā noteiktu likumīgu apgādnieku) pensijas vecuma personas un vientuļas (personas, kurai nav Civillikumā noteiktu likumīgu apgādnieku) personas ar invaliditāti, kuras funkcionālo traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt ikdienas mājas darbus vai personīgo aprūpi;
• pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti, kuras funkcionālo traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt ikdienas mājas darbus vai personīgo aprūpi, dzīvo vienas vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vai kopā dzīvojošas personas veselības stāvokļa dēļ nevar nodrošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpi un kurām ir trūcīgās ģimenes (personas) statuss.

Aprūpi mājās nepiešķir personām:
• kuras slimo ar tuberkulozi atklātā formā;
• kuras slimo ar akūtām infekcijas slimībām;
• kurām nepieciešama diennakts aprūpe.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes SOCIĀLAIS DIENESTS  pieņem klientus :

Pirmdiena    8.00  - 17.30
Otrdiena      8.00  - 16.30
Trešdiena     8.00  - 16.30
Ceturtdiena  8.00  - 16.30
Piektdiena   8.00 - 12.00 

Aprūpes mājās biroja vec. sociālā darbinieka pieņemšanas laiks: katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 17.30

Adrese:  Vienības ielā, 8, 17. kab. 
Tālrunis: 654 34 828 

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 02.11.2017 08:24