Maksas pakalpojumi

 

Daugavpils pilsētas domes Sociālā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenas

Pakalpojumu veids

Mērvienība

Cena EUR bez PVN

Iesniegums

 Klienta aprūpe mājās

   1 stunda 3,14 

 Uzturēšanās Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem citu pašvaldību klientiem

1 diena

9,27

Uzturēšanās Ģimenes atbalsta centrā/patversmē citu pašvaldību klientiem

1 diena

6,10

 Uzturēšanās Nakts patversmē citu pašvaldību klientiem

1 nakts

3,69

 Uzturēšanās Sociālajā patversmē uz 1 gultas vietu

1 diena

2,26

 Dienas centra "Saskarsme" kafėjnīcas telpas noma

1 stunda

1,48

 Dienas centra "Saskarsme" aktu zāles noma

1 stunda

2,16

Dienas centra "Saskarsme" konferences zāles noma

      1 stunda      1,31    

 Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem Daugavpils pašvaldības klientiem līdzdalības maksājums

1 diena 1,00

 Līdzdalības maksājums par veļas mazgāšanu Sociālajā mājā

1 reize 0,15

Līdzdalības maksājums par dušas pakalpojuma izmantošanu Sociālajā mājā

1 reize 0,45

 Līdzdalības maksājums par gultas vietu Sociālajā patversmē

1 diena 0,60
Pēdējās izmaiņas veiktas: 20.07.2017 09:26