Maksas pakalpojumi

2017.gada 14.decembra Daugavpilsētas domes lēmums Nr.686 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests”  maksas pakalpojuma cenrādi "

Daugavpils pilsētas domes Sociālā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenas

Pakalpojumu veids

Mērvienība

Cena EUR bez PVN

1. Sociālie pakalpojumi:

 1.1. aprūpe mājās

1 stunda 3,14

 1.2. uzturēšanās Dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem (citu pašvaldību klientiem, izņemot pasākumus "Deinstitucionalizācija" projekta  īstenošanā)

1 diena

13,60

 1.3. Dienas aprūpes centra “Saskarsme” apmeklēšana (citu pašvaldību klientiem)

1 diena

1,00

 1.4. uzturēšanās Ģimenes atbalsta centrā/patversmē (citu pašvaldību klientiem, izņemot pasākumus "Deinstitucionalizācija" projekta īstenošanā)

1 diennakts

8,94

 1.5. uzturēšanās Nakts patversmē (citu pašvaldību klientiem)

1 diennakts

3,69

 1.6. uzturēšanās Sociālajā patversmē (1 gultas vieta)

1 diennakts

2,26

 1.7. uzturēšanās grupu dzīvoklī  (citu pašvaldību klientiem, izņemot pasākumus "Deinstitucionalizācija" projekta īstenošanā)

1 diennakts

9,39

 2. Klientu līdzmaksājumi:

 2.1. Dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem

1 diena

1,00 

 2.2. veļas mazgāšanas pakalpojums Sociālajā mājā

1 reize

0,15

 2.3. dušas izmantošana Sociālajā mājā

1 reize

0,45

 2.4. līdzdalības maksājums par gultasvietu Sociālajā patversmē

1 diennakts

0,60

 3. Nomas objekti (gadījumos, ja tie tiek iznomāti sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai):

 3.1. Dienas centra “Saskarsme” kafejnīcas telpas

1 stunda

1,48

 3.2. Dienas centra “Saskarsme” aktu zāle

1 stunda

2,16

 3.3. Dienas centra “Saskarsme” konferenču zāle

1 stunda

1,31

Pēdējās izmaiņas veiktas: 21.12.2017 13:58