Vasaras sociālās rehabilitācijas programmas bērniem ar īpašām vajadzībām noslēguma pasākums

Dienas centrā „Iespēju pasaule” notika 2013.gada vasaras sociālās rehabilitācijas programmas bērniem ar īpašām vajadzībām „Esam kopā!” noslēguma pasākums.

Programmas dalībnieki saņēma pateicības rakstus un suvenīrus par aktīvu un radošu dalību vasaras programmas „Esam kopā” realizācijā, ar prieku piedalījās vasaras noskaņojuma zīmēšanā, aktivitātē „Lai mana vēlēšanās piepildās!”, diskotēkā.

Programmas realizācijas laikā Dienas centru regulāri apmeklēja 16 skolēni ar īpašām vajadzībām. Viņi visi aktīvi un radoši piedalījās visos Dienas centra pasākumos un nodarbībās. Bērnu aktivitātes līmenis ļāva ātrāk un kvalitatīvāk risināt sekojošus programmas uzdevumus: programmas dalībnieku ikdienas saskarsmes iespēju paplašināšana, bērnu radošo spēju izpausmes ierobežojumu mazināšana, klientu brīva laika saturīgas pavadīšanas nodrošināšana.

Programmas „Esam kopā!” dalībnieki regulāri saņēma uzmanību, dvēseles siltumu, ieinteresētību no Dienas centra speciālistu un darba iemaņu atjaunošanas programmas dalībnieku puses, ar viņu palīdzību apgūstot un attīstot pašaprūpes un pašrealizācijas iemaņas. Programmas ieviešanas rezultātā notika arī klientu psihoemocionālā fona uzlabošanās un stabilizācija.

Programmas mērķi: uzlabot bērnu ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitāti vasaras periodā, mazināt negatīvās parādības, kas ietekmē bērnu pilnvērtīgu attīstību, paaugstināt bērnu ar īpašām vajadzībām iespējas integrēties sabiedrībā, paplašināt viņu aktivitāšu loku - tika sasniegti.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 08.10.2013 13:55