Bērnu ar īpašam vajadzībām radošās aktivitātes pasākums „Lapas dzeltenās…” dienas aprūpes centrā „Iespēju pasaule”

Septembra vidū dienas centrā “Iespēju pasaule” notika pasākums “Lapas dzeltenās…” sociālās rehabilitācijas programmas bērniem ar īpašām vajadzībām ietvaros.

Pasākuma mērķis bija: klientu radošo spēku aktivizācija, viņu radošās sadarbības ar iestādes speciālistiem attīstīšana, bērnu ar īpašām vajadzībām sociālo iemaņu loka un saskarsmes paplašināšana.

Bērnu – dienas centra klientu sociālo iemaņu loka paplašināšanai palīdzēja tādi aktivitāšu virzieni, kā klientu un iestādes darbinieku kopīgā darbība un klientu pašvērtējuma paaugstināšana ar nodarbības rezultātu apspriešanas palīdzību.

Pasākuma forma: praktiskā nodarbība – aplikācija uz stikla, nodarbības rezultātu apspriešana, “dzejas mirklis” DACPGRT vecāko klientu izpildījumā.

Pasākumā aktīvi piedalījās 9 bērni ar īpašam vajadzībām un strādājošie ar mērķa grupu Dienas centra speciālisti un palīgi.

Šāda veida pasākumi palīdz Dienas aprūpes centra klientiem -  bērniem ar īpašām vajadzībām -  apzināties sevi par radošo vienību un brīvi justies dažāda vecuma un dažādu sociālo grupu cilvēku vidē.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 08.10.2013 13:58