Nevajag gaidīt līdz nokļūšanai slimnīcā

Sociālo lietu pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļas veciem ļaudīm un personām ar invaliditāti sociālā darbiniece saņēma izsaukumu no Daugavpils reģionālās slimnīcas. Daugavpils reģionālās slimnīcas ķirurģijas nodaļā nonāca 62 gadus veca sieviete. Apmeklējot sievieti slimnīcā, sociālā darbiniece noskaidroja, ka sieviete ir pirmspensijas vecumā, bez noteiktas dzīvesvietas, izskatījās, ka viņa ir alkohola lietotāja. Sievietei bija veikta operācija, amputēts kreisais augšstilbs, līdz ar to pašlaik viņai ir pārvietošanās traucējumi un nepieciešama pilna aprūpe. Dokumentu klientei nebija, pēc viņas vārdiem, jau desmit gadus viņa dzīvo bez pases.
Noskaidrojot un apsverot sociālo situāciju, bija pieņemts lēmums piešķirt sievietei sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā, īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā. Sieviete piekrita.
No Daugavpils reģionālās slimnīcas kliente bija nogādāta uz Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālo centru, kur viņai nodrošinās nepieciešamo aprūpi un turpinās sociālo darbu.

last.changes: 13.08.2013 10:33