Sociālās rehabilitācijas metožu un virzienu kompleksa izmantošana bērnu ar īpašām vajadzībām socializācijas procesa efektivitātes paaugstināšanai

6117-1_thumb[1]

Lai paaugstinātu bērnu ar īpašām vajadzībām socializācijas procesa efektivitāti, Dienas centra „Iespēju pasaule” speciālisti darbā ar klientiem izmanto kompleksu pieeju metožu un virzienu izvēlē. Lai sasniegtu labākus rezultātus, speciālists nosaka klientu attīstīšanas virzienu (piemēram, klienta pašapkalpošanās un higiēna, sociāli pareizas uzvedības iemaņu attīstīšana, garīgā un estētiskā audzināšana, paaudžu saiknes nostiprināšana, ekoloģiskā audzināšana, fiziskā audzināšana utt.) un tiek plānots pasākumu komplekss maksimāla rezultāta sasniegšanai katrā virzienā. Savukārt, katram pasākumam tiek noteikts visefektīvāko metožu komplekss. Kā likums, jebkurš pasākums nodrošina sociālā darba mērķu sasniegšanu dažādos virzienos vienlaikus.

Piemēram, bērnu grupā notika pasākums „Latgales veterinārā centra apmeklēšana”. Šis pasākums atbilst sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai 7 virzienos:
kustību iemaņu attīstīšana (metode: pastaiga, neizmantojot transportu);
    sociāli pareizas uzvedības audzināšana (metode: saruna pirms pasākuma un redzētā analīze pēc pasākuma);
    komunikācijas iemaņu attīstīšana un komunikācijas loka paplašināšana (metode: intervija par uzdoto tēmu ar pieaugušu cilvēku);
    intereses paaugstināšana par informācijas saņemšanu un analīzi (metode: iespējas analizēt saņemto informāciju, lai uzlabotu savu situāciju);
    ekoloģiskā audzināšana (metode: zināšanu loka paplašināšana par cilvēka saikni  ar  pasaule, t.sk. dzīvnieku pasauli);
    apkārtējās vides pieejamības līmeņa izpēte personām, kuras pārvietojas ratiņos (metode: pārvietošana ratiņos līdz LVC un atpakaļ);
    uzturēšanās pieredzes paplašināšana neierobežotas sociālās vides nosacījumos (metode: uzturēšanās ārpus Dienas centra teritorijas).
Visas iepriekš minētās metodes tiek izmantotas darbā ar Dienas centra „Iespēju pasaule” klientiem plānveidīgi un regulāri, kas dod noturīgi pozitīvu rezultātu.

last.changes: 08.08.2013 11:01