Lēmumus par materiāla pabalsta piešķiršanu daugavpiliešiem pieņems sociālie darbinieki

1351842134_slp

5.augustā preses konferencē Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Jurate Kornutjaka paziņoja, ka ar iesniegumiem par materiālā pabalsta piešķiršanu tagad būs jāvēršas nevis domē, bet Sociālo lietu pārvaldē.

Sakarā ar to, ka pirms kāda laika tika likvidēta Materiālo pabalstu piešķiršanas komisija, Sociālā komiteja deleģēja iesniegumu pirmējas izskatīšanas veikšanu Sociālo lietu pārvaldei. Tieši šī iestāde pieņems visus iesniegumus, izskatīs tos un pieņems lēmumus par pabalstu piešķiršanu vai atteikšanu. Pirms lēmumu pieņemšanas tiks veikta katra konkrēta gadījuma izskatīšana: sociālais darbinieks novērtēs, cik kritiska ir situācija, vai cilvēkam tiešam ir nepieciešams pabalsts, kā arī līdz šim konkrētai personai sniegto palīdzību. Pēc tam, pamatojoties uz sociālā darbinieka slēdzienu, iestādes vadītājs vērsīsies domē ar lūgumu par pabalsta piešķiršanu. Gadījumā, ja sociālais dienests atsaka pabalsta piešķiršanu vai pieprasāmā summa ir pārāk liela, tiek sagatavoti dokumenti jautājuma izskatīšanai Sociālās komitejas sēdē. Pēc tam lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņems Sociālās komitejas locekļi. Atteikuma gadījumā iesniedzējs var pārsūdzēt lēmumu.

Tādējādi visu materiāla pabalsta piešķiršanas iesniegumu pirmēju izskatīšanu un izvērtēšanu veiks Sociālais dienests. Tieši tur ir jāvēršas ar iesniegumiem un pabalsta nepieciešamības pamatojumu. Atbilstošs rīkojums jau ir sagatavots un nodots Sociālo lietu pārvaldei.

D-fakti.lv

Pēdējās izmaiņas veiktas: 07.08.2013 07:24