Sociālo lietu pārvalde informē Daugavpils pilsētas iedzīvotājus, ka turpinās pabalsta noformēšana cietā kurināmā iegādei

  

Klientu ērtībai (tikai pensionāriem un invalīdiem) pabalstu varēs noformēt 18.kabinetā rindas kārtībā bez elektroniskā talona.

   Tiesības saņemt individuālās apkures pabalstu cietā kurināmā iegādei ir šādām Daugavpils pilsētas iedzīvotāju kategorijām, kuras dzīvo mājoklī ar individuālo apkuri – ar malku vai oglēm:

 1. vientuļam invalīdam, kurš saņem invaliditātes pensiju un kura ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 180,00 – Ls 70.00 gadā;
 2. vientuļam nestrādājošam pensionāram, kurš saņem vecuma pensiju un kura ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 180,00 - Ls 70.00 gadā;
 3. kopā dzīvojošiem invalīdiem un nestrādājošiem pensionāriem, bez citiem likumīgajiem apgādniekiem (saskaņā ar Civillikuma 188.pantu), kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirta vecuma pensija vai invaliditātes pensija un kuru ģimenes kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 290,00 mēnesī - Ls 70.00 gadā;
 4. diviem nestrādājošiem pensionāriem, atsevišķi dzīvojošiem no bērniem, ar valsts piešķirtu vecuma pensiju un kuru ģimenes kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 270,00 mēnesī - Ls 70.00 gadā;
 5. diviem nestrādājošiem invalīdiem, atsevišķi dzīvojošiem no bērniem, ar valsts piešķirtu vecuma pensiju un kuru ģimenes kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 270,00 mēnesī - Ls 70.00 gadā;
 6. daudzbērnu ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss - Ls 90.00 gadā;
 7. daudzbērnu ģimenēm, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru. Pabalstu izmaksā tikai gadījumos, ja visi darbspējīgie ģimenes locekļi, kuri ir bezdarbnieki, iesaistās līdzdarbības pienākumu veikšanā. No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu vai traucē stāties darba attiecībās vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba - Ls 80.00 gadā;
 8. ģimenēm, kuru aizgādībā atrodas bērns invalīds, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru - Ls 60.00 gadā;
 9. ģimenēm, kuru sastāvā ir bērns bārenis, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru - Ls 50.00 gadā;
 10. ģimenēm, kuru aizbildnībā atrodas bez vecāku gādības palicis bērns, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru - Ls 50.00 gadā;
 11. atsevišķi dzīvojošam no bērniem invalīdam vai nestrādājošam pensionāram, kurš saņem invaliditātes vai vecuma pensiju un kura ģimenes ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 170,00 - Ls 70.00 gadā;
 12. ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru aizgādībā nav bērnu Ls 80.00 gadā;
 13. vientuļam invalīdam, kurš saņem invaliditātes pensiju vai vientuļam nestrādājošam pensionāram, vai atsevišķi dzīvojošam no bērniem invalīdam vai nestrādājošam pensionāram, kurš saņem vecuma pensiju un kura ģimenes ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 100,00 - Ls 90.00 gadā;
 14. ģimenēm ar bērniem, ja vidējie ienākumi uz katru darbspējīgo ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru un uz pārējiem ģimenes locekļiem nepārsniedz 50% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās darba algas. Pabalstu izmaksā tikai gadījumos, ja visi darbspējīgie ģimenes locekļi, kuri ir bezdarbnieki, iesaistās līdzdarbības pienākumu veikšanā. No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu vai traucē stāties darba attiecībās vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba - Ls 60.00 gadā;
 15. ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru sastāvā ir viens vai divi bērni - Ls 80.00 gadā.

Pabalstu individuālās apkures cietā kurināmā iegādei piešķir no apkures sezonas sākuma līdz apkures sezonas beigām.

Ģimenēm (personām), kuras pretendē saņemt pabalstu individuālās apkures cietā kurināmā iegādei sakarā ar atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam, pabalstu izmaksā laikposmā, kurā ģimenei (personai) noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

Konsultācijas varat saņemt pa tālruni: 654 40926

Lūdzam griezties Sociālo lietu pārvaldē: Vienības ielā 8, Daugavpils, LV-5401

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.45;

Otrdiena 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.45;

Trešdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.45;

Ceturtdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.45.

last.changes: 24.04.2013 10:15