Daugavpils pašvaldība saviem iedzīvotājiem saglabās GMI pabalsta apmēru - 45 latus

   soclp

   Daugavpils Domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova uzskata, ka valdības lēmums samazināt šo pabalstu līdz 35 latiem ir nepareizs, īpaši tagad, kad sabiedrībā valda ļoti liela sociālā spriedze, tāpēc pašvaldība saglabās GMI (garantēto minimālo ienākumu) esošajā apmērā.

   Nākošnedēļ Daugavpils Domes deputāti skatīs jautājumu par grozījumiem saistošajos noteikumos, kur plānots iestrādāt gan šo pabalsta saglabāšanu, gan Dzīvokļa pabalsta nodrošināšanu arī turpmāk.

   Žanna Kulakova skaidro, ka arī tad, ja valdība atteiksies līdzfinansēt Dzīvokļa pabalstu, kam šogad Daugavpils saņēma 370 tūkst. latu, pašvaldība saviem iedzīvotājiem palīdzēs arī turpmāk. Būs arī jaunas iedzīvotāju kategorijas, kas varēs pretendēt uz šo pabalstu siltuma rēķina apmaksai. Tiks lemts arī par pabalsta palielināšanu. Dome šobrīd strādā pie 2013. gada Daugavpils Domes budžeta un meklē iespējas apmierināt visas vajadzības.

   Ž. Kulakova: „ Mēs ļoti labi apzināmies, ka ziemas periodā cilvēkiem ir grūti izdzīvot. Daugavpili iedzīvotāji nevar lepoties ar lieliem ienākumiem, bet tēriņi ir lieli. Tas, ka daugavpiliešiem palīdzība nepieciešama liecina arī augošais iedzīvotāju parāds par siltumu. Tāpēc pašvaldība nevar atstāt cilvēkus bez atbalsta.”

   Bez tam deputātiem lemšanai tiks piedāvāts jautājums arī par iespēju paplašināt pabalstus un palīdzību veselības aprūpei, jo Sociālo lietu pārvaldē griežas daudz cilvēku ar lūgumiem palīdzēt tieši šajā jomā.

   Informāciju sagatavoja Domes preses sekretāre Līga Korsaka.

last.changes: 11.04.2013 06:47