Daugavpils sociālā dienesta 20. gadadienas un sociālā darbinieka dienas ietvaros

DSC_1054

   Cēlsirdīgie, līdzjūtīgie, nesavtīgie un vienmēr gatavie atbalstīt SOCIĀLIE DARBINIEKI!

   Jūsu darbs ir grūts, taču ļoti vajadzīgs, jo uz Jūsu pleciem gulstas atbildība ne tikai par cilvēku veselību, bet arī par viņu dzīvībām.- Ar visiem uzdevumiem un grūtībām Jūs veiksmīgi tiekat galā‼!

   SOCIĀLĀ DARBINIEKA DIENĀ no sirds novēlu nezaudēt labestību un ticību cilvēkiem, neskatoties uz problēmām, kuras stājas palīdzības sniegšanas un līdzcietības ceļā!

   Pildiet savu svētīgo pienākumu ar prieku un labpatiku un, lai cilvēki, kuri no Jums saņēmuši palīdzību, nekad to neaizmirst un būtu pateicīgi par Jūsu darbu.

   Paldies par labu komandas darbu, par toleranci, sapratni un līdzjūtību pret mūsu apmeklētājiem.

   Sociālais darbs ir gan grūts, gan bīstams. Profesionālo pienākumu pildīšana prasa no Jums ne tikai daudz zināšanu, bet arī dvēseles enerģiju, sirds siltumu un līdzjūtību. Ne katrs cilvēks spēj dalīties ar savu labsirdību. Sociālais darbinieks – tā nav tikai profesija, bet gan aicinājums.

Sociālo lietu pārvaldes vadītāja - Svetlana Gavrilova.  

 

14.11.2012. Daugavpils pilsētas domes Lielajā zālē, Kr. Valdemāra ielā 1.

Domes foajē no plkst. 10.00 līdz 16.00 darbosies Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienību specializēto darbnīcu izstrādājumu izstāde, kā arī fotoizstāde „20 gadi sociālajai sfērai Daugavpils fotokorespondentu acīm”.

   1. 10.00 – 11.00 – pasākuma dalībnieku reģistrācija.

   2. 11.00 – 11.20 – J.Tomingas „Benenefis” kolektīva uzstāšanās

   3. 11.20 – 11.40 – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājas Ž. Kulakovas uzruna – 20 min.

   4. 11.40 – 11.45 – Sociālo lietu pārvaldes vadītājas S. Gavrilovas uzruna – 5 min.

   5. 11.45 – 12.15 – LM Sociālās apdrošināšanas departamenta direktores J. Muižnieces prezentācija „Par situāciju sociālās apdrošināšanas budžetā” – 30 min.

   6. 12.15 – 12.45 – LM Sociālo pakalpojumu departamenta direktora – A. Dūdiņa prezentācija ”Aktualitātes sociālo pakalpojumu jomā” - 30 min.

   7. 12.45 – 13.15 – LM Darba tirgus politikas departamenta vecākās ekspertes A. Nikolajevas prezentācija ”Aktualitātes darba tirgus jomā” – 30 min.

   8. 13.15 – 13.45 – AS „SEB atklātais pensiju fonds” valdes priekšsēdētājas D. Brencēnas prezentācija „Par privātajiem pensiju fondiem” – 30 min.

   9. 13.45 – 15.10 - Atzinības rakstu pasniegšana

   10. 15.10 – 15.40 – Kafijas pauze

   11. 15.40 – 16.10 - Viesu uzrunas – 30 min. (Edmundas Vaitekus - Sociālās labklājības katedras vadītājs, Utenas kolēģijas lektors + 2 kolēģijas lektori: "Sociālais darbs Lietuvā: sasniegumi un problēmas", PSATC, VSAA, H. Soldatjonoka, R. Ļahovska, b-ba „Avolina”)

Sociālo lietu pārvaldes prezentācijas:


PREZENTETAI

   12. 16.10 – 16.18 – B. Siliņa „Daugavpils Sociālo lietu pārvalde” – 8 min.

   13. 16.18 – 16.26 - sociālā darbiniece I. Okuņeva „Sociālā palīdzība” – 8 min.

   14. 16.34 – 16.44 – sociālais darbinieks Ž. Aleksandrovičs „Sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem” – 8 min.

   15. 16.44 – 16.52 – NVO pārstāve A. Cipkina par Eiropas gadu (2012) „Par aktīvu novecošanu un paaudžu solidaritāti”. – 10 min.

   16. 16.52 – 17.00 – sociālā darbiniece O. Korņeva „Sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām” (atkarības, cilvēktirdzniecība utt.) – 8 min.

   17. 17.00 – 17.08 – sociālā darbiniece I. Kovaļova-Gudriņa „Sociālie pakalpojumi pensionāriem un personām ar invaliditāti” – 8 min.

   17.30 – Izrāde „Biznesa klases palāta” Daugavpils teātrī.

   J. Muižnieces prezentācija „Par situāciju sociālās apdrošināšanas budžetā”

   A. Dūdiņa prezentācija ”Aktualitātes sociālo pakalpojumu jomā”

   A. Nikolajevas prezentācija ”Aktualitātes darba tirgus jomā”

   D. Brencēnas prezentācija „Par privātajiem pensiju fondiem”

   sociālā darbiniece I. Okuņeva „Sociālā palīdzība”

   sociālais darbinieks Ž. Aleksandrovičs „Sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem”

   sociālā darbiniece O. Korņeva „Sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām”

   sociālā darbiniece I. Kovaļova-Gudriņa „Sociālie pakalpojumi pensionāriem un personām ar invaliditāti”

888

LM DPD PATEICIBA

 

 

 

 

 

 

 

 

  

444          

 

AR LABKLĀJĪBAS MINITRIJAS GODA RAKSTIEM APBALVOTIE SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES DARBINIEKI:

1. Tatjana BULVANE - SLP Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja

LM PATEICIBA BULVANE  

2. Irina LEONOVA - SLP ekonomiste

LM PATEICIBA LEONOVA

  3. Regīna GUŠČINA - SLP Aprūpes mājās biroja sociālā aprūpētāja.

LM PATEICIBA GUSCINA 

 

 DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES APBALVOJUMUS SAŅĒMA, KURI SOCIĀLAJĀ SFĒRĀ IR NOSTRĀDĀJUŠI 20 UN VAIRĀK GADUS:

DPD PATEICIBA 20.G.

 

1.  Agafija JERMOLAJEVA - Daugavpils pilsētas sociālā darba veterāne

2.  Tamara MIŅINA - Daugavpils pilsētas sociālā darba veterāne

3.  Elvīra ŽVIRBLE - SLP lietvede

4.  Regīna JUHŅEVIČA - SLP sociālā darbiniece

5.  Svetlana RADEVIČA - Sociālās/Nakts patversmes vadītāja

6.  Ilona ŠERŠNOVA - SLP Sociālās mājas sociālā darbiniece

7.  Tatjana ĻISOVA - SLP sociālā darbiniece

8.  Lilija KUDRJAŠOVA - SLP sociālā darbiniece

9.  Olga PAĻČUNE - Sociālo pakalpojumu nodaļas ģimenēm ar bērniem vadītāja

10. Zinaīda DAŅILOVA - SLP sociālā aprūpētāja

11. Tatjana FILIMONOVA - SLP sociālā aprūpētāja

12. Tatjana FJODOROVA - SLP sociālā aprūpētāja

13. Anfisa KOŽANKOVA - SLP sociālā aprūpētāja

14. Marija MASTEROVA - SLP sociālā aprūpētāja

15. Zinaīda SELETICKA - SLP sociālā aprūpētāja

16. Olga ŠAKURE - SLP sociālā aprūpētāja

17. Liliana VAIVODE - SLP sociālā aprūpētāja

18. Svetlana MAKOLDINA - SLP sociālā aprūpētāja

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES APBALVOJUMUS SAŅĒMA, KURI SOCIĀLAJĀ SFĒRĀ IR NOSTRĀDĀJUŠI 15 - 19 GADUS:

DPD Pateiciba 15.G.

 1. Ludmila KRASŅIKOVA - SLP Sociālo pakalpojumu nodaļas veciem ļaudīm un personām ar invaliditāti vadītāja
 2. Svetlana ABARASA - SLP informācijas ievadīšanas operatore
 3. Olga AKIFJEVA - SLP sociālā darbiniece
 4. Leonarda JASINOVIČA - SLP sociālā aprūpētāja
 5. Alla PETĶEVIČA - SLP vecākā grāmatvede
 6. Juris ROSMANOVIČS - SLP autovadītājs
 7. Vija LUTOKA - SLP sociālā darbiniece
 8. Anna RADIŠEVSKA - SLP aprūpētāja
 9. Elvīra BIRJUKOVA - SLP sociālā darbiniece
 10. Ludmila MIKIZIĻEVA - SLP sociālā aprūpētāja
 11. Gunta GIRČA - SLP sociālā aprūpētāja
 12. Nadežda STEPANOVA - SLP Bērnu nama-patversme "Priedīte" saimniecības pārzine
 13. Ļubova IVANOVA - SLP grāmatvede
 14. Ļubova DAŅIĻENKO - SLP sociālā darbiniece
 15. Larisa MEĻŅIKOVA - SLP sociālā darbiniece
 16. Vija VOITKEVIČA - SLP informācijas ievadīšanas operatore
 17. Marija SOLDATJONOKA - SLP sociālā aprūpētāja
 18. Marina KOROTKOVA - SLP sociālā darbiniece
 19. Tatjana STASEVIČA - SLP sociālā aprūpētāja
 20. BROŅISLAVS MAKALĀNS - SLP ēkas uzraugs
 21. IRINA GRAŽINSKA - SLP Bērnunama-patversmes „Priedīte” vadītāja vietniece
 22. OLGA BOLHOVITINA - SLP Bērnunama-patversmes „Priedīte” medicīnas māsa
 23. BIRUTA LIEPA SLP Bērnunama-patversmes „Priedīte” sociālā aprūpētāja
 24. ANŽELIKA VELIČKO - SLP Bērnunama-patversmes „Priedīte” sociālā aprūpētāja
 25. TATJANA BOČKARJOVA - SLP Bērnunama-patversmes „Priedīte” sociālā aprūpētāja

Nevalstiskās organizācijas:

NVO DPD PATEICIBA

 1. Vanda MIHAILOVA - Daugavpils pilsētas invalīdu biedrības priekšsēdētāja
 1. Zofija ZUJEVA - Biedrības „Daugavpils pilsētas pensionāru apvienība” priekšsēdētāja
 1. Anna CIPKINA - NVO padomes „Varavīksne” vadītāja
 1. Tatjana DRAČOVA - Daugavpils invalīdu ar kustību traucējumiem kluba „Rītausma” vadītāja
 1. Marija VOROBJOVA - Pensionāru biedrības „DauER” vadītāja
 1. Helēna SOLDATJONOKA - Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts”, Daugavpils pilsētas komitejas vadītāja
 1. Raisa VASIĻJEVA - Biedrības „Krona” priekšsēdētāja
 1. Valentina NIPAN - Biedrības „Dauteks pensionāri” vadītāja
 1. Nataļja BERNĀNE - Biedrības „Saules stariņi” priekšsēdētāja
 1. Elvīra ČAIKA - Latvijas Nedzirdīgo savienības Daugavpils reģionālās biedrības vadītāja
 1. Marija IVANOVA - Latvijas Neredzīgo biedrības Daugavpils teritoriālās organizācijas vadītāja
 1. Agafija JERMOLAJEVA - Sociālā darba veterānu biedrības „Dzīves prieks” priekšsēdētāja
 1. Janīna RAKOVSKA-VAĻUMA – Daugavpils pensionēto pedagogu kluba „Sudraba ābele” vadītāja
 1. Monika JUKŠA - Biedrības „Latvijas multiplās sklerozes asociācija Daugavpilī” priekšsēdētāja
 1. Oskars JUHNEVIČS - Biedrības „Rīcība” priekšsēdētājs.


Par sociālajā jomā nostrādātajiem 10 gadiem, ar Sociālo lietu pārvaldes goda rakstiem apbalvoti:

SPS PATEICIBA

1. Benita Siliņa

2. Silvija Čerenko

3. Irēna Šuļga

4. Nonna Mikucka

5. Nataļja Jermolajeva

6. Valērijs Loginovs

7. Ilona Okuņeva

8. Svetlana Petuhova

9. Zinaīda Fjodorova

10. Jeļena Vasiļjeva

11. Irina Zaļeska

12. Jeļena Liepiņa

13. Nataļja Voitkeviča

14. Valentīna Sidorova

15. Vitālijs Lasijs

16. Lolita Bojarova

17. Anatolijs Ivanovs

18. Aleksandrs Rumjancevs

19. Tatjana Duboka

20. Valentīna Baranovska

21. Irina Nikolajeva

22. Nataļja Ugorenko

23. Tatjana Kuprijanova

24. Olga Kezika

25. Svetlana Marduseviča

26. Aļona Plotņikova

27. Irina Veličko

28. Jeļena Japina

29. Jūlija Semjonova

30. Inna Pavlova

31. Erna Kovaļova

32. Ļubova Brukova

33. Jeļena Jankovska

34. Ludmila Zaiceva

35. Vladimirs Kļučenko

Pēdējās izmaiņas veiktas: 18.04.2013 10:11