Jaunumi

 • Sociālie darbinieki palīdzēja bezpajumtniekam

  Sociālās/nakts patversmes sociālie darbinieki saņēma informāciju par to, ka pamestā mājā pastāvīgi atrodas vīrietis. Sociālie darbinieki kopā ar municipālās policijas darbiniekiem izbrauca uz vīrieša atrašanas vietu. Vīrietis bija nogādāts Nakts patversmē. Viņam līdzi bija pase uz B. vārda, dzim. 1955.gadā.

 • Lai nenosalst ziemā

  Tuvojoties aukstumiem, Sociālo pakalpojumu nodaļas pilngadīgām personām sociālie darbinieki, pastiprināja darbu ar klientiem bezdarbniekiem, kuri dzīvo individuālajās mājās. Apsekoti klienti, kuri piekopj antisociālo dzīvesveidu. Konstatētas adreses, kur pašu klientu nolaidības dēļ nav sagatavota malka ziemai. Ar šiem klientiem ir veikts motivācijas darbs un sniegta palīdzība.

 • Par darba dienu pārcelšanu

  1. Pamatojoties uz MK 25.04.2012. rīkojumu Nr. 195, Daugavpils pilsētas domes (tālāk tekstā – DPD) 01.11.2012. rīkojumu Nr. 637 „Par darba dienu pārcelšanu 2013. gadā” un Daugavpils pilsētas domes 11.08.2005. saistošo noteikumu Nr. „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 16.9. punktu Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldē (tālāk tekstā – SLP), tās nodaļās un struktūrvienībās:
 • Ļeņingradas blokādi pārcietušie saņēma veselības apdrošināšanas polises (VIDEO)

  6. novembrī sadarbības līguma ietvaros starp Sankt-Peterburgu un Daugavpils domi Ļeņingradas blokādi pārcietušie, kuri dzīvo mūsu pilsētā saņēma veselības apdrošināšanas polises. Tāda prakse nav jauna un pastāv jau 13 gadus. Apdrošināšanas polisē iekļauti ambulatorie pakalpojumi, ārstēšana stacionārā, atlaides fizioterapijai, stomatoloģijai, zāļu iegādei. Apdrošināšanu apmaksā Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde.

 • NVO Padomes „Varavīksne” sēde

  Saskaņā ar darba plānu 28.oktobrī Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes dienas centrā notika NVO Padomes „Varavīksne” kārtējā sēde.Sarkanā Krusta pārstāve informēja par šī gada esošajām un 2014.gada iecerētajām Sarkanā Krusta aktivitātēm.

 • Ansamblim „Družba” – 9 gadi !

  Tikšanās, pasākumi un citas aktivitātes, kas ir Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas centra viens no uzdevumiem, palīdzot klientiem celt pašnovērtēšanās spējas, realizējās un bija gan skatāmas, gan emocionāli izbaudāmas 29.oktobrī sociālās rehabilitācijas programmas „Dzīves kvalitāte”ansambļa „Družba” rīkotajā radošās darbības 9 gadu pastāvēšanas atskaites koncertā „Spēlē,bajān”(vad.I.Kralika).
 • Daugavpils simtgadnieku pulkam pievienojās Janīna Ģiptere

  30.oktobri Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes vadītājai p.i. Benitai Siliņai bija skaista un patīkama misija. Daugavpils pilsētas domes un Sociālo lietu pārvaldes vārda viņa apsveica mūsu pilsētas iedzīvotāju Janīnu Ģipteri 100 gadu jubilejā.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 22.10.2013 11:25