Jaunumi

 • Starpinstitucionālā sadarbība kultūras sfērā kā personu ar īpašām vajadzībām sociālās rehabilitācijas efektīva metode

  Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem klientu regulārā saskarsme ar radošās inteliģences pārstāvjiem ir viens no efektīvākajam sociālās rehabilitācijas virzieniem. Tā ir sociālā darba metode, kas paaugstina mūsu klientu iespējas radīt un veicināt jaunus komunikatīvus, radošus un starppersoniskus sakarus ar plašu sabiedrību.

 • NVO „Padomes „Varavīksne””sapulce

  27.01.Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas centrā notika NVO ” Padome „Varavīksne”” pirmā sapulce jaunajā 2014.gadā.Sapulcē piedalījās Daugavpils pilsētas domes Lietu pārvaldniece O.Jesse, kura savā tikšanās laikā senioriem sniedza izsmeļošu informāciju par kārtību, kādā Daugavpils pilsētas dome piešķir atbalstu no pašvaldību budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju fonds”dažādām aktivitātēm.

 • Daugavpilī darbu sācis Valsts vienotais klientu apkalpošanas centrs

  Turpmāk, lai saņemtu vairāku valsts iestāžu pakalpojumus, Daugavpils un apkārtējo novadu iedzīvotājiem vairs nevajadzēs doties uz katru valsts iestādi atsevišķi. Tos varēs saņemt Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā Daugavpilī, Saules ielā 15. Šādu iespēju sniedz Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru (turpmāk – VVKAC) pilotprojekts, kas tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

 • Darbu uzsāk jauna sociālās rehabilitācijas programma “Nūjosim!”

  22.01. Sociālās aprūpes un sociālas rehabilitācijas dienas centrā darbu uzsāka jauna sociālās rehabilitācijas programma „Nūjosim!”.

  Mērķis: palīdzēt pilsētas iedzīvotājiem palielināt savu veselību veicinošo ikdienas fizisko aktivitāšu līmeni, lai uzlabotu un saglabātu savu veselības stāvokli.

 • Iedzīvotāju ievērībai! Par izmaiņām atkritumu izvešanas kārtībā.

  Sakarā ar izmaiņām kārtībā par norēķiniem par cieto sadzīves atkritumu izvešanu, nepieciešams veikt atbilstošas izmaiņas ar AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” iepriekš noslēgtajos līgumos par šī pakalpojuma sniegšanu. Pamatojoties uz izmaiņām Latvijas likumdošanā, turpmāk maksa par cieto sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu privātmāju īpašniekiem var tikt aprēķināta nevis pēc īpašumā deklarēto iedzīvotāju skaita, bet pēc faktiski izvesto sadzīves atkritumu apjoma.

 • Latgales un Daugavpils jauniešu uzmanībai!

  Jauns gads, jaunas iespējas!Projekta "READY - pieprasītas integrācijas un izglītības aktivitātes jaunietēm" ietvaros, Latvijas Lietišķo Sieviešu Apvienība sadarbībā ar Latgales Lietišķo Sieviešu Apvienību un sociālās integrācijas fonda atbalstu, ielūdz jauniešus, kas vēlas sevi realizēt un uzsākt savu biznesu, uz atklātu semināru "Ekonomika, uzņēmējdarbība un lietišķā etiķete".

Pēdējās izmaiņas veiktas: 22.10.2013 11:25