Specializētās darbnīcas - kā jauns sociālais rehabilitācijas pakalpojums

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības “Sociālais dienests” 2017. gadā 30. oktobrī Labklājības Ministrijā  apstiprināja reģistrāciju jaunām sociālajām pakalpojumam cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem – “Specializētās darbnīcas”. Šīs pakalpojums būs pieejams Dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem telpās, Arhitektu ielā 21.

            Lai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām integrētos sabiedrībā ir nepieciešams organizēt speciālo vidi, kur viņiem būs iespēja strādāt, attīstīt savas prasmes un  justies vajadzīgam. Nodarbības pēc sociālās rehabilitācijas programmām specializētajās darbnīcās ir šīs problēmas risinājums. Plānots, ka pakalpojumu nākošgad varēs saņemt līdz 48 klientiem.

            Plānots, ka pēc nepieciešama nodarbību telpu remonta savu darbu uzsāks 6 specializētās darbnīcas: kokapstrāde, aušana/šūšana, radoša (pērļošana un adīšana),  floristika, datornodarbības, mākslas un fotogrāfijas studija. Nodarbības notiks grupās ( 6 – 8 cilvēki).

            Nodarbību mērķis darbnīcās ir darbu prasmju trenēšana, radošu iemaņu attīstība, darba pozitīvās attieksmes motivēšana, psihoemocionālās vides izveidošana cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Darba pamata metode – cilvēku ar īpašām vajadzībām aizņemtība.

            Klientu nodarbībās paštaisītie darbi  tiks realizēti  Labdarības tirdziņos. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ļoti svarīgi zināt, vai viņu darbi ir populāri un izmantojami. Tas dod viņiem gandarījumu par paveikto, pārliecinājumu savos spēkos, sava darba vajadzīgumu un vēlmi mācīties kaut ko jaunu. 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 07.11.2017 12:33