Sociālo jautājumu komitejā diskutēja par audžuģimeņu atbalsta programmas paplašināšanu (VIDEO)

 

1.augustā  Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas sēdē analizēja Daugavpils audžuģimeņu atbalsta programmu un lēma par tās uzlabošanas iespējām.

Sociālo pabalstu veidi un apjoms audžuģimenēm pēdējo 7 gadu laikā Daugavpilī nav mainījies. Pieprasījums pēc audžuģimenēm Daugavpilī ir liels, it īpaši ņemot vērā deinstitucionālizācijas reformas noteikumus par bērnu izvietošanu ģimeniskā vidē. Pēc komitejas priekšsēdētājas Marjanas Ivanovas Jevsejevas un “Sociālā dienesta”  viedokļa  audžuģimeņu  atbalsta programmu ir nepieciešams paplašināt.

Marjana Ivanova Jevsejeva atzīst, ka programma uz citu lielo pilsētu fona jāpadara pievilcīgāka. Piemēram, pabalsta apmērs audžuģimenēm, ko izmaksā Liepājas pašvaldība ir 292 eiro mēnesī,  Ventspils – 230 eiro mēnesī, Rīga – 298 eiro mēnesī. Bez tam galvaspilsētā ieviesta īpaša “alga” audžuģimenēm – 213 eiro mēnesī. Pēc Bāriņtiesas vērtējuma Latvijā pastāv liels audžuģimeņu trūkums, kā rezultātā veidojas rindas, lai ievietotu bērnu ģimenē. Audžuvecāki dod priekšroku slēgt līgumus ar tām pašvaldībām, kuras nodrošina labākas sociālās garantijas.

“Izcelšu , ka Tiesībsargs Juris Jansons vairākkārt norādījis, ka audžuģimeņu uzturēšana –tas ir ne tikai ātrākais bērna adaptācijas process, bet arī pats racionālākais finanšu lēmums. Atzīmēšu, ka bērna atrašanās bērnunamā “Priedīte” pašvaldībai  izmaksā 1100 eiro mēnesī. Mēs izskatām kopējā audžuģimeņu pabalsta palielināšanu no 200 eiro līdz 300 eiro ,”stāsta Marjana Ivanova Jevsejeva.

Otrkārt, audžuģimenes ir nepieciešams pielīdzināt ģimenēm , kuras aizbildnībā audzina bērnus un daudzbērnu ģimenēm. Pie tam ieviest principu “nauda seko bērnam”. Piemēram, neskatoties uz to, ka bērns no Daugavpils ir ievietots audžuģimenē, kura dzīvo citā novadā, viņš ir tiesīgs saņemt visus pabalstus, kurus piešķir Daugavpils pašvaldība: pabalstu mācību piederumu iegādei, bezmaksas braukšanai sabiedriskajā transportā u.c.

Treškārt, bez pašvaldības pabalstu palielināšanas, sadarbībā ar ministriju un likumdevējiem ir nepieciešams radīt labvēlīgus apstākļus audžuģimeņu kustības attīstībai. No pašvaldības puses ir piedāvāts radīt speciālu ģimeņu atbalsta programmu. Svarīgs jautājums, ko komitejas priekšsēdētaja plāno virzīt Saeimā – gadījumos, ja vecāki neapvieno audzināšanu ar darbu, iekļaut darba stāžā tos gadus, kurus vecāki pavada ar bērniem un no valsts puses maksāt sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Šobrīd Latvijā ir 575 audžuģimenes. Pie tam Daugavpilī ir tikai 10 audžuģimenes. Bērni no Daugavpils dzīvo vēl sešās audžuģimenēs citās pašvaldībās.

Kā atzīmēja Marjana Ivanova Jevsejeva, šodien ir redzams , ka  budžetā  plānotie līdzekļi audžuģimenēm līdz gada beigām netiks iztērēti. Atlikums sastāda aptuveni 15 000 eiro. Tāda pati situācija ar pabalstu mācību piederumu iegādei: prognozējamais ietaupījums aptuveni 8 000 eiro. Tādā veidā, rezerve tikai šajos divos pabalstu veidos sasniedz 23 000 eiro. Kopējais pabalstiem neiztērēto līdzekļu atlikums sastādīs aptuveni 100 000 eiro. “Sadarbojoties ar finanšu nodaļu mēs izskatīsim “Sociālā dienesta” līdzekļu apropriācijas iespējas”. Tā rezultātā nebūs nepieciešami papildus līdzekļi no Domes budžeta audžuģimeņu atbalsta programmas īstenošanai.

 

Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa

Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.08.2017 07:31