Sociālais dienests un Pašvaldības policija cieši sadarbosies.

 

31. jūlijā notika Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" darbinieku darba tikšanās ar Daugavpils pilsētas Pašvaldības policijas  priekšnieka p.i. Kasparu Ķikutu. Sociālā dienesta nodaļu, sektoru un struktūrvienību vadītāji  apsprieda ar pašvaldības policijas pārstāvi abu pašvaldības  iestāžu svarīgus savstarpējas sadarbības jautājumus. Kā atzīmēja Sociālā dienesta vadītāja p.i. Nonna Jakubovska , sarunas rezultātā Sociālais dienests un Pašvaldības policija ieplānoja daudz konkrētu sadarbības pasākumu, kas tiks īstenoti tuvākajā laikā. Tie ir kopējie sociālo  darbinieku un policistu reidi un klientu apsekošanas dzīvesvietā,   preventīvo pasākumu komplekss darbam  ar nepilngadīgajiem, iespēja  Sociālā dienesta darbiniekiem, nepieciešamības gadījumā, piedalīties steidzamos izbraukumos, Pašvaldības policijas piedalīšanos  motivācijas programmās Sociālā dienesta klientiem , konsultācijas iedzīvotājiem un daudz kas cits . Tiks noslēgts sadarbības līgums starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi "Sociālais dienests" un Pašvaldības policiju, kurā būs atspoguļoti visi starpinstitucionālās komandas darba aspekti.

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 01.08.2017 07:03