Sociālais dienests strādā pie klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanas

   12.janvārī  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests”  Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 39 notika darba tikšanās, kurā piedalījās Daugavpils pilsētas domes deputāte, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka,  Sociālā dienesta vadītāja Nonna Jakubovska, Sociālā dienesta dažādu jomu speciālisti un Sociālās palīdzības nodaļas darbinieki.   Tikšanas tēma – klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana , Sociālās palīdzības nodaļas darba organizācijas uzlabošana.    Sociālais dienests nepārtraukti strādā, cenšoties atrisināt šos jautājumus. Saskaņa ar izmaiņām normatīvajā bāzē, kuri stājās spēkā 2018.g. 1.janvārī, sociālā darba speciālistu loma sadarbībā ar klientiem paaugstināsies. Notika dialogs starp Domes vadības pārstāvi, Sociālā dienesta vadību un Sociālās palīdzības nodaļas kolektīvu, tika apspriestas dažādas darba problēmas. Darbinieku izteica priekšlikumus sava darba un klientu apkalpošanas uzlabošanai, kurus  H. Soldatjonoka  novērtēja pozitīvi un novēlēja īstenot tos praksē. Ka atzīmēja vadītāja Nonna Jakubovska,  viens no galvenajiem  Sociālās palīdzības nodaļas speciālistu  uzdevumiem  ir  klientu apkalpošanas procesa optimizācija un nodaļas darba kvalitātes uzlabošana.

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 16.01.2018 10:44