Sociālais dienests piedalīsies projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”

 

Sociālajā dienestā 24.janvārī notika tikšanās ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem, kuras laikā tika diskutēts par iespējām iesaistīties projektā “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” . Mūsu iestādi apmeklēja  Labklājības ministrijas ekspertu grupa LM Sociālo pakalpojumu departamenta projektu vadītājas Ārijas Baltiņas vadībā.  

Projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”  mērķis ir pilnveidot sociālo pakalpojumu sistēmu, izstrādājot un aprobējot sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismus un atbalsta personas pakalpojuma ieviešanas mehānismu.

Viena no projekta mērķa grupām ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem VDEĀVK ir noteikusi invaliditāti, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimene.

Izmēģinājumprojekta īstenošanas laikā bērniem tiks izstrādāts individuālais budžeta modelis, t.i., nauda seko bērnam, lai ar piedāvātajiem sociālajiem pakalpojumiem spētu uzlabot bērna dzīves kvalitāti un funkcionalitāti. Viesus interesēja dažādi jautājumi, proti, kā Daugavpilī notiek bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izvērtēšana, kādus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus Daugavpilī var saņemt bērni ar funkcionāliem traucējumiem un citi sociālā dienesta klienti, kā tiek organizēts darbs Sociālajā dienestā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu piešķiršanā u.c.

Sociālais dienests prezentēja sociālo pakalpojumu klāstu un pieejamību Daugavpils pilsētā. Tāpat sniedza informāciju par sociālo situāciju pašvaldībā kopumā un problēmsituācijām sociālajā jomā.

 

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 26.01.2018 13:39