Sociālais dienests palielina sociālo pakalpojumu daudzveidību un paaugstina to kvalitāti.

  

No 2018.gada 1.februāra līdz 31.maijam Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Sociālajā patversmē  Šaurā ielā 23 darbosies jauna sociālās rehabilitācijas programma “No baltas lapas”, kura ir paredzēta personām ar alkohola atkarību. Programmas autori ir Sociālās patversmes sociālā darba speciālisti.

     Sociālās rehabilitācijas programmas mērķi:

 • apgūt prasmes  dzīvot un risināt problēmas bez atkarības vielu lietošanas;
 • apgūt dzīves un darba prasmes;
 • reintegrācija  ģimenē un sabiedrībā;
 • resocializēt klientu uz patstāvīgu dzīvi.

     Mērķu grupas:

 • personas bez noteiktas dzīvesvietas,
 • bezdarbnieki,
 • personas ar invaliditāti,
 • pirmspensijas  vecuma personas;
 • personas ar zaudētām darba prasmēm, ar zemu izglītības līmeni, kuriem ir grūtības atrast algotu darbu.

Programmas uzdevumi:

 • iemācīt klientu pragmatiski risināt problēmsituācijas;
 • novērst klientam psiholoģiskā un sociālā brieduma atpalicību;
 • veikt personības kognitīvo restrukturizāciju ;
 • palīdzēt klientam apgūt reālās dzīves un darba prasmes;
 • palīdzēt klientam atjaunot uzticību ģimenē un attiecības ar ģimeni jaunā kvalitātē;
 • motivēt klientu iestāties darbā;
 • palīdzēt klientam izstrādāt noturīgu noraidošu attieksmi pret atkarību izraisošu vielu lietošanu turpmākajā dzīvē.

Galvenais Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Sociālās patversmes sadarbības partneris sociālās rehabilitācijas programmas “No baltas lapas” īstenošanā ir Anonīmo alkoholiķu grupa “Vozroždenije”,  kā  arī NVA, pašvaldības policija, valsts policija, medicīnas darbinieki.

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 25.01.2018 06:11