Sociālais dienests” 2017./ 2017.g. ziemas sezonai sagatavošanas pasākumi

Gatavojoties 2017./ 2018.g.  ziemas sezonai Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”  tika veiktu šādi pasākumi:  

 1. Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Saistošajiem noteikumiem Nr.47  "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti",  Dzīvokļa (siltumenerģijas piegādes) pabalsts apmaksāts  4990  ģimenēm  (7372 cilv.) uz kopējo summu EUR 493 465,57 ( dati uz 01.10.2017)
 2. Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Saistošajiem noteikumiem Nr.47  "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti" , Dzīvokļa (gāzes, cietā kurināmā iegādei) pabalsts apmaksāts  1160 ģimenēm ( 1856 cilv.) uz kopējo summu EUR 170 723 ( dati uz 01.10.2017)
 3. Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Saistošajiem noteikumiem Nr.47  "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti",  Dzīvokļa (kārstā ūdens piegādes) pabalsts apmaksāts 3337  ģimenēm (5163cilv.) uz kopējo summu EUR 60051 ( dati uz 01.10.2017)
 4. Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Saistošajiem noteikumiem Nr.48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam", Dzīvokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam apmaksāts 34  ģimenēm (cilv.)  uz kopējo summu EUR 6840, 40 cilv. ( dati uz 01.10.2017)
 5. Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Saistošajiem noteikumiem Nr.46  “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”, daudzbērnu ģimenēm apmaksāts  :

-       Atbalsts siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai -  105 ģimenēm  (516 cilv.) uz kopējo summu EUR 32447,69 ( dati uz 01.10.2017)

-       Atbalsts kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai – 25 ģimenēm  ( 133 cilv.) uz kopējo summu EUR 5000 ( dati uz 01.10.2017)

-       Atbalsts kārstā ūdens piegādes izdevumu apmaksai - 52 ģimenēm  (256 cilv.) uz kopējo summu EUR 1060( dati uz 01.10.2017)

 1. No lietoto mantu noliktavās (Šaurā ielā 28) septembrī  maznodrošinātām  personām tika izsniegts:
 • apģērbi - 1330 kg
 • apavi - 152 pāris
 1. No 01.01.2017. līdz 03.10.2017.  Daugavpils Nakts patversmes sociālos pakalpojumus saņēma  197 klienti, kas sastādīja 4497 cilvēku/dienas. Vidējais klientu vecums no 40 līdz 60 gadiem, pārsvarā tie ir vīrieši. Ziemas periodam iestājoties, no 01.10.2017. Nakts patversmes darba laiks ir no plkst.18.00 līdz plkst.8.00; ja naktī gaisa temperatūra būs zemāka par –0ºC, Nakts patversme darbojās diennaktī.

 
Kopējais vietu skaits Daugavpils Nakts patversmē : 16 gultas vietas – sievietēm, 16 gultas vietas vīriešiem, 8 vietas izolatorā un 20 sēdvietas. Nepieciešamības gadījumā Nakts patversme var pieņemt lielāku klientu skaitu.
Uz 03.10.2017. sociālos pakalpojumus Nakts patversmē saņem 13  klienti. Daugavpils Nakts patversmes klienti var saņemt naktsmītni, vakariņas, brokastis, personiskās higiēnas iespējas, sociālo rehabilitāciju, sociālā darbinieka konsultācijas, pirmo medicīnisko palīdzību. Bezmaksas pakalpojumus Daugavpils Nakts patversmē var saņemt pilngadīgās personas bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušās personas, kuru iepriekšējā dzīvesvieta bijusi deklarēta Pašvaldības  administratīvajā teritorijā.

 1. Ceturto gadu Sociālajā/nakts patversmē darbojas sociālā rehabilitācijas programma „Karsts ēdiens-veselīga vide.” Programmas ietvaros klienti  ir nodrošināti ar šādiem pakalpojumiem:
 • bezmaksas karsts ēdiens (400 gr zupas un 100 gr. maizes);
 • sociālā darbinieka vai sociālo rehabilitētāju konsultācija;
 • nepieciešamības gadījumā  tiek rekomendēts iziet profilaktisko apskati (fluorogrāfiju).

Katru dienu 70 klienti saņem bezmaksas karstu ēdienu.
No 01.01.17. līdz 03.10.2017. sociālās rehabilitācijas programmas gaitā tika izsniegtas 13480  porcijas. Ja klienti ievietoti sociālajā vai nakts patversmē, viņi tiek nozīmēti iziet dermatologa apskati un plaušu rentgenu. Uz 03.10.2017 dermatologa pārbaudi izeja 60 nakts patversmes klienti. Aukstā laikā katru nedēļu sociālie darbinieki kopā ar municipālās policijas darbiniekiem izbrauc uz pilsētas mikrorajoniem, kur biežāk atrodas bezpajumtnieki. Kopējie izbraukumi ar municipālās policijas darbiniekiem notiek jau 6 gadus.

 

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 09.10.2017 06:48