Sociālā dienesta Ziemassvētku un Jaungada pasākumi atnesa visiem labu noskaņu, svētku sajūtu un dāvanas !

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests kopā ar sadarbības partneriem sagatavoja Dienesta klientiem un viņu bērniem veselu virkni  Ziemassvētku un Jaungada   pasākumu.   Kā vienmēr, notika tradicionālais labdarības Ziemassvētku tirdziņš. Tirdziņš darbojās Dienas centra no 12. līdz 20.decembrim, bet 20.12, 21.12 no plkst. 10.00 līdz  16.00 mūsu klientu un darbinieku rokdarbi tika piedāvāti pilsētas iedzīvotājiem un viesiem Rīgas ielā 22a, Vienības namā (bijušās grāmatnīcas GLOBUSS telpās).  

    

Sadarbībā ar biedrību “Uzticības fonds” 19.decembrī notika divi pasākumi,  plkst. 15.00 un 17.00. Pirmais bija domāts Sociālās mājas bērniem, bet otrais – bērniem ar invaliditāti, tai skaitā ar autismu. Šajā pasākumā tika izsniegtas  Sociālā dienesta dāvanas un dāvanas no sponsoriem.

   

20.12  Daugavpils Universitātē bērnu un jauniešu centra “Jaunība” radošie kolektīvi sniedza atskaites koncertu, demonstrējot Jaungada muzikālu uzvedumu “Ziemassvētki Dubrovina parkā”  bērniem  no ģimenēm ar trūcīgo vai maznodrošināto statusu, no audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm, kuriem šajā pasākumā tika izsniegtas  Sociālā dienesta dāvanas.

  

Ģimenes atbalsta centrā/patversmē un Grupu dzīvokļos personām ar garīga rakstura traucējumiem (Šaurā iela 26) decembra mēnesī notika aktīva gatavošanās Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam. Klienti un darbinieki aktīvi iesaistījās telpu dekorēšanā. Saskaņā ar sociālās rehabilitācijas plānu notika kulinārijas nodarbības, kuru laika sociālais rehabilitētājs kopā ar klientiem cepa piparkūkas, ābolu-citronu kūku un apelsīnu kūku. Notika pasākumi veltīti bērniem, kuru laikā savu līdzdalību pieteica Salatētis ar Sniegbaltīti no biedrības “Brīnumdaris” ar dāvanām bērniem un māmiņām. Gribam izteikt lielu pateicību visiem, kas šogad atbalstīja Ģimenes atbalsta centra/patversmes un Grupu dzīvokļu klientus un ziedoja drēbes, apavus, rotaļlietas, grāmatas, pārtiku kulinārijas nodarbībām, virtuves piederumus, gultas veļu u.c. mantas. Paldies par sadarbību, sapratni un atbalstu organizācijām, biedrībām, pilsētas iedzīvotājiem, kas atbalsta krīzes situācijā nonākušās ģimenes.

22 decembrī Latviešu kultūras centrā pēc ilgu gadu pārtraukuma Sociālais dienests ar saviem spēkiem organizēja Ziemassvētku eglīti savu darbinieku bērniem un mazbērniem. Jautru un interesantu pasākumu mums palīdzēja organizēt mūsu brīvprātīgie palīgi Diāna Ragozina un Arturs Lisovs. Ber Sociālā dienesta darbinieces Tatjana Čumika, Svetlana Radeviča, Nadežda Biezā, Gaļina Jusupova un Marina Gadžialijeva parādīja sevi kā profesionālās aktrises!  

      

Sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils komiteju  29.12. Dienas centrā  “Saskarsme”  Liepājas ielā 4 notika pasākums  bērniem ar invaliditāti, kuri pārvietojas riteņkrēslos. Viņi arī saņēma dāvanas no Sociālā dienesta. Sarkana Krusta jaunieši sagatavoja bērniem nelielu izrādi un sarūpēja dažādas dāvanas, kurus savāca Sarkanā Krusta labdarības akcijas gaitā. Šajā pasākumā piedalījās ar savām dāvanām privātie labdari, AAS Balta darbinieki, kuri  arī sarūpēja dāvanas bērniem, jauniešiem. Tās atveda un kolektīva vārdā nodeva Daugavpils filiāles vadītājs Eduards Laurens, Marina Pinasķina, Roberts Bicāns     

                . 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”   izsaka lielu paldies mūsu sadarbības partneriem:  Biedrībai “Uzticības fonds”, Bērnu un jauniešu centram “Jaunība”, Daugavpils Universitātei, Latviešu kultūras centram, kā arī  Latgales centrālajai bibliotēkai, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejam par līdzdalību  pasākumu organizēšanā Sociālā dienesta klientu bērniem! Novēlam visiem laimīgu, ražīgu,  labo darbu un pasākumu,  pozitīvo izmaiņu pilnu Jauno 2018. gadu!

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 15.01.2018 11:50