Sociālā dienesta darbinieki un klienti projekta ietvaros apgūst pirmās palīdzības sniegšanas iemaņas

Ģimenes atbalsta centra/patversmes un Grupu dzīvokļu darbinieki un klienti 18.10.17. piedalījās SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” projekta “Kvalitatīvas medicīnas pakalpojumu pieejamības uzlabošana, stiprinot institucionālo kapacitāti un sadarbību pārrobežu reģionā Zarasi – Daugavpils, Nr.LLI-224” (QUALITY MEDICAL CARE) ietvaros sadarbībā ar Latvijas Sarkanā krusta Daugavpils pilsētas komiteju organizē pamatkursu iedzīvotājiem ”Pirmās palīdzības apmācības sabiedrībai’’ un apguva pirmās palīdzības sniegšanas pamatus "Pirmās palīdzības apmācības sabiedrībai".   Apmācības veica Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils komitējas pārstāvji. Dzīvē ir daudz situāciju, kad nepieciešams sniegt pirmo palīdzību un šis projekts sagatavos daudz cilvēku, kuriem būs prasme un iemaņas palīdzēt nelaimē nonākušajam līdz tam brīdim, kad ieradīsies neatliekamās palīdzības brigāde.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 20.10.2017 09:49