Sociālā dienesta 2018.gada budžeta pieaugums tiks virzīts palīdzībai ģimenēm ar bērniem.

 

25.janvārī Daugavpils domes deputāti apstiprināja pašvaldības budžetu 2018.gadam. Sociālajai jomai  tajā atvēlēta pienācīga vieta, tās finansējums veido aptuveni 10% no pilsētas budžeta. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" budžets ir palielinājies, salīdzinot ar iepriekšējo  gadu.   Piemēram,  dažāda veida sociālajiem pabalstiem  2018.gadā ir paredzēti  4 088 518 eiro, kas ir par 226 615 eiro vairāk, nekā 2017.gadā. Atgādināsim, ka Daugavpilī ir 8 sociālo pabalstu veidi, kurus piešķirot, vērtē klienta materiālo stāvokli un īpašumu, 20 materiālā atbalsta veidi (daļa no kuriem tiek piešķirta bez novērtējuma) un 10 pabalstu veidi bērniem bāreņiem,  bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm.

Finansējuma  pieauguma  sadalījums starp augstākminētajiem sociālās palīdzības veidiem būs  šāds:

• Lielākā daļa, proti  - 9 7 234 eiro,  jeb 43% no šī pieauguma tiks virzīti  pabalstiem bāreņiem, audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm. Plānots, ka 2018.gadā bērnu skaits, kas tiks ievietoti audžuģimenēs, pieaugs līdz 45 cilvēkiem. Daugavpils pašvaldība papildus citiem pabalstiem piešķir katrai audžuģimenei,  deklarējušai savu dzīvesvietu Daugavpilī, līdz 600 eiro gadā socializācijas un audzināšanas nolūkiem par audžuģimenes pienākumu veikšanu.

75 101 eiro jeb 33% no 226 615 eiro tiks novirzīti galveno sociālo pabalstu finansējuma pieaugumam, piemēram, dzīvokļa pabalstam, veselības aprūpes pabalstam, bērnu un pieaugušo ēdināšanas pabalstiem, palīdzībai krīzes situācijās utt.

54 280 eiro jeb 24% paredzēti  tādiem iedzīvotāju  materiālā atbalsta veidiem kā  atbalsts daudzbērnu ģimenēm, atlaides braukšanai sabiedriskajā transportā, atlaides pirts pakalpojumu saņemšanai, 4 dienu bezmaksas ārstēšana 31 Latvijas stacionārā (pensionāriem un personām ar invaliditāti), atbalsts ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti utt.

Tādā veidā finansējuma palielinājumu sociālajiem pabalstiem 2018.gadā  Sociālais  dienests novirzīs,  galvenokārt,  papildus sociālajai palīdzībai  Daugavpils ģimenēm ar bērniem.

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 26.01.2018 11:38