SIVA speciālisti informēja par profesionālās rehabilitācijas iespējām personām ar invaliditāti

 

18. oktobrī Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) pārstāvji apmeklēja divas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” struktūrvienības : Dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem Arhitektu 21 un Grupu dzīvokļus Šaurā 26 .    Informatīvajos pasākumos tika stāstīts par profesionālo rehabilitāciju personām ar smagu invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem. SIVA piedāvā 5 tālākizglītības programmas – lietvedis, florists, dārzkopis, noliktavas darbinieks, galdnieka palīgs (apmācību ilgums no 6 līdz 18 mēnešiem); 35 prasmju apmācības programmas, piem., dārzeņu stādīšana, veļas gludināšana, sveču liešana, preču komplektētājs, stādu sagatavošana u.c. (apmācību ilgums no 1 līdz 4 mēnešiem). Apmācību laikā nodrošina dzīvošanu dienesta viesnīcā, ēdināšanu 3x dienā, sociālā darbinieka, psihologa konsultācijas un atbalstu, sociālo rehabilitāciju u.c. Dienas aprūpes centra un Grupu dzīvokļu klienti un darbinieki bija pateicīgi par saņemto informāciju un apmācības iespējam. 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 20.10.2017 08:30