Sākas atbalsta politiski represētajām, komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem, Otrā pasaules kara un Afganistānas kara dalībniekiem izmaksa.

 

Saskaņā ar grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Saistošajos noteikumos Nr 46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām” , kuri stājās spēkā 2017.g. 3.jūlijā, tika  ieviests jauns Atbalsts politiski represētajām, komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem, Otrā pasaules kara un Afganistānas kara dalībniekiem,  atzīmējot Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu.

Atbalsta apmērs ir 100,00 euro gadā vienai personai (agrāk atbalsta apmēs  bija 15 eiro, un to saņēma tikai politiski represētās personas).
Atbalsts tiek piešķirts reizi gadā (no 1.novembra),  pamatojoties uz personas iesnieguma un bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.
Ja atbalsts nav saņemts attaisnojošu iemeslu dēļ, to var pieprasīt līdz nākamā gada 31.maijam.
Atbalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.
Atbalsta saņemšanai jāgriežas Sociālajā dienesta, iesniedzot  IESNIEGUMU  un attiecīgās  apliecības kopiju.  Iesniegumu var iesniegt elektroniski.
Klientus pieņem

  • Klientu  apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 39
  • Dienas centrā “Saskarsme” Liepājas ielā 4
  • Sociālajā dienesta Vienības ielā 8,  12. kabinetā  

pēc šāda grafika : 

Pirmdiena 8.00 -17.30

Otrdiena 8.00 -16.30

Trešdiena 8.00 -16.30

Ceturtdiena 8.00 -16.30

Piektdiena 8.00 -12.00  (pēc iepriekšēja pieraksta pie konsultanta personīgi vai pa tālruni. 654-49907 vai 654-49908)

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 02.11.2017 07:59