Par vardarbībā cietušu personu un vardarbību veikušu personu sociālo rehabilitāciju

 

Labklājības ministrija informē par vairākām aktualitātēm, kas ir saistītas ar vardarbības ģimenē mazināšanu.   

  • 2017.gada 14.novembrī Ministru kabinetā tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām” (turpmāk – Noteikumi).  kas stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī. Ar noteikumu grozījumiem tiek:

-          paaugstināta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vienas darba stundas izmaksas, kā arī nodalīta pakalpojuma maksa ar darba samaksu saistītiem papildus izdevumiem,

-          sadarbojoties ar Valsts probācijas dienestu, paredzēts attīstīt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbības veicējiem,

-          nolūkā pilnveidot informācijas apriti par sociālajiem pakalpojumiem, veikti grozījumi attiecībā uz atskaitēm par sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmušajām personām u.c.

  • Gada nogalē un nākamā gada sākumā dažādos veidos un caur dažādiem informācijas kanāliem plašākā sabiedrībā tiks aktualizēta vardarbības ģimenē problēma, vienlaikus informējot par tiesiskās aizsardzības pret vardarbību iespējām, kā arī par pieejamo valsts atbalstu no vardarbības ģimenē cietušajām personām.  

Ministrija decembra sākumā uzsāka īstenot sociālo kampaņu „Sitieni pie savējiem un kaimiņiem skar arī tevi”   , kas vērsta uz sabiedrības tolerances mazināšanu pret vardarbību ģimenē, īpaši akcentējot līdzcilvēku — kaimiņu un tuvinieku — lomu (kampaņas īstenošanas laiks decembris - marts).

Ministrija, uzsākot sociālu kampaņu, ne tikai aktualizē problēmas esamību sabiedrībā, akcentējot līdzcilvēku lomu, bet arī aicina iesaistīties un ziņot par vardarbības gadījumiem ģimenē, piedāvājot konkrētu rīcības plānu:

  • kaimiņiem, tuviniekiem, saskaroties ar vardarbību līdzās, — zvanīt pa tālruni 110, ja situācija ir kritiska, vai 116 006, lai saņemtu konsultatīvu atbalstu, kā rīkoties, lai pārtrauktu vardarbību līdzās;
  • savukārt no vardarbības cietušās personas (audio reklāma radio, informācija caur pašvaldībām elektroniskā un drukātā formātā) tiek aicinātas vērsties pēc palīdzības un atbalsta, ko nodrošina valsts apmaksātais sociālās rehabilitācijas pakalpojums. 

Tāpat Ministrija sadarbībā ar Valsts policiju un Centru „Marta” ir sagatavojusi informatīvus materiālus no vardarbības ģimenē  cietušām personām  un  līdzcilvēkiem, kas zina vai nojauš par problēmas esamību, aicinot neklusēt un vērsties pēc palīdzības.

Daugavpilī  sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no vardarbības cietušām personām ir iespēja saņemt, vēršoties  Ģimenes atbalsta centrā/patversmē   Šaurā ielā 26. 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 18.12.2017 07:43