Par dāvanu komplektu izsniegšanu

  

  No 2017.gada 1 decembra līdz 2018.g. 12.janvārim, saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošajiem  noteikumiem Nr.46 Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām    , tika izsniegtas 1050 dāvanas bērniem līdz 14 gadiem (ieskaitot) no ģimenēm, kurām ir trūcīgās vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, bērniem ar īpašām vajadzībām, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajam bērniem. Pilngadīgām personām izsniedza  384 dāvanas (tie ir mājas aprūpes  klienti un guļošie klienti). Šai kategorijai Sociālais dienests dāvanas piegādā uz mājām.  

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” informē, ka  līdz 2018. gada 31. janvārim  notiks dāvanu komplektu izsniegšana

  • guļošām personām ar invaliditāti - saldumu un konservu komplektu izsniedz Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļā personām ar invaliditāti un veciem ļaudīm (Vienības ielā 8, 11. kab);
  • personām, kurām piešķirts aprūpes mājās pakalpojums  saldumu un konservu komplektu izsniedz Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļas Aprūpes mājās birojā (Vienības ielā 8, 17. kab). Šai kategorijai Sociālais dienests dāvanas piegāda uz mājām.;
  • bērniem līdz 14 gadiem (ieskaitot) no ģimenēm, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātas ģimenes  ģimenes (personas) statuss un bērniem ar invaliditāti saldumu komplektu izsniedz Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļas Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba pilngadīgām personām sektorā (Vienības ielā 8, 13. kab);
  • bērniem, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu noteikta ārpusģimenes aprūpe saldumu komplektu izsniedz Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļas Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba ģimenēm ar bērniem sektorā (K.Valdemāra ielā 13, 1. stāvs);. 

  

Klientus pieņem  pēc šāda grafika :  

Pirmdiena    8.00 -12.00, 13.00 -17.30
Otrdiena      8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Trešdiena     8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Ceturtdiena  8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Piektdiena   8.00 -12.00  

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 16.01.2018 09:04