Noslēdzās motivācijas programma bezdarbniekiem

2013.gada 11.oktobrī Sociālo pakalpojumu nodaļa pilngadīgām personām noslēdza darbu pēc programmas ”Sociālās motivācijas programma bezdarbniekiem veiksmīgākai iekļaušanai darba tirgū”. Programmas mērķis bija: bezdarbnieku socialās atstumtības riska grupu konkurētspējas un iekļaušanās darba tirgū veicināšana. Nodaļas klienti ir bezdarbnieki ilgus gadus reģistrēti NVA. Sociāli-dezaptēiem klientiem ir grūtības orientēties sociālajā vidē, traucē komunikācijas spējas, grūti aizstāvēt savas tiesības, trūkst materiālo līdzekļu sociālizācijai. Darbā ar klientiem tika uzaicināti jurists, sociālie darbinieki, medicīnas darbinieki, kultūras darbinieki, speciālisti no NVA un VSAA. Motivācijas programmas rezultātā darba tirgū iekļaujas divi bezdarbnieki.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 15.10.2013 11:04