2018. gadā atbalsts no valsts ģimenēm ar bērniem palielināsies.

Viena no Latvijas 2018. budžeta prioritātēm ir sociālās aizsardzības pastiprināšana ģimenēm ar bērniem. Īpaša uzmanība pievērsta atbalstam audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem  

Pēdējās izmaiņas veiktas: 20.12.2017 13:17