Grozījumi Saistošajos noteikumos paplašina sociālās palīdzības saņemšanas iespējas Daugavpils iedzīvotājiem

  

17.01.2018. stājās  spēkā Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām" grozījumi.  

1.  Grozījumi paredz, ka  atbalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai

  • Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs ,
  • Daugavpils pamatskolās un vidusskolās (launagi) un profesionālās vidējās izglītības iestādēs (pusdienas un launagi) mācību gada laikā,
  • vasaras nometnēs Daugavpils pilsētā un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos vasaras brīvlaika periodā

 turpmāk tiks piešķirts par pilnu mēnesi, kurā iesniegts personas  iesniegums, bet  vienlaikus jāiesniedz izdevumus apliecinoši čeki (vai citi veikto maksājumu apliecinoši dokumenti), kuros ir norādīti bērna rekvizīti.

2. Nodrošinot personām tiesības saņemt ārstniecības pakalpojumus  arī  citās Latvijas slimnīcās, tika papildināts saistošo noteikumu pielikums, iekļaujot tajā arī SIA "Rīgas 1.slimnīca". Tādejādi arī  šajā medicīnas iestādē Daugavpils pensionāri un personas ar invaliditāti varēs 4 dienas ārstēties bez maksas.

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 18.01.2018 09:04