Dzīvokļa pabalstus izmaksās, ņemot vērā komunālo pakalpojumu faktiskos izdevumus

  

Saskaņā ar grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Saistošajos noteikumos  №47 "Daugavpils pilsētas pašvaldības Sociālie pabalsti", kuri  stājās spēkā 2017. gada 20. decembrī,  dzīvokļa pabalstu  piešķir apmērā ne vairāk par faktisko izmaksu apmēru (apkures un citu komunālo pakalpojumu apmaksai).  Dzīvokļa pabalstu nepiešķir maksājumu parādu segšanai un gadījumā, ja ir konstatēta pārmaksa, kuras apmērs pārsniedz noteikta pabalsta apmēru.  

Lai notiktu piešķirto pabalstu apmaksa, Sociālajā dienestā ir jāiesniedz pakalpojumu sniedzēju (PAS "Daugavpils Siltumtīkli", SIA DzKSU , dzīvokļu kooperatīvu  u t. t.) rēķini.

Sociālais dienests informē, ka visi klienti, kuri saņēma trūcīgo, maznodrošināto statusus  vai iesniedza iesniegumu dzīvokļa pabalstu piešķiršanai  pēc 2017. gada 20. decembrīm, var sniegt decembra un nākamos rēķinus par apkuri vai citiem komunālajiem pakalpojumiem :

1.Personīgi , atnākot pēc adreses Lāčplēša iela 39 . Klientu apkalpošanas  Centrā ir uzstādīta speciālā kastē  rēķinu par pakalpojumiem, kas saistīti ar mājokļa lietošanu, savākšanai. Ja klienti vēlās, rēķinus  var turklāt uz vietas nokopēt.

2. Elektroniski  iesūtot skenētus vai safotografētus  (ar labi pamanāmu tekstu) rēķinus uz adresi rekini@socd.lv  , norādot  personas, kura iesniedza iesniegumu dzīvokļa pabalsta piešķiršanai, vārdu un uzvārdu.

Sociālais dienests pastiprināti strādā pie tā, lai klientiem nebūtu nepieciešams sniegt savus rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem   dzīvokļa pabalstu saņemšanai. Iespējami īsākā laikā  tiks sakārtota attiecīgās  informācijas apmaiņa ar komunālo pakalpojumu piegādātājiem elektroniskā veidā. Par to tiks ziņots papildus.

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 29.01.2018 14:14