Dienas centrā “Saskarsme” gads iesācies ar māksliniecisko pašdarbību nodarbību aktivitātēm

Dienas centrs “Saskarsme”, nodrošinot brīvā laika pavadīšanas un māksliniecisko pašdarbību nodarbības apmeklētājiem, janvāri sagaidīja ar muzikāliem Jaungada pasākumiem, kurus bija  organizējuši Sociālo rehabilitācijas programmu dalībnieki, NVO aktīvisti:

      09.01.pulciņa “Pensionāriņš” vadītāja L .Matvejeva noorganizēja  pasākumu “Ziemas pasaka”. Pasākumā piedalījās Dienas centra ansambļi un deju kolektīvi;   

      10.01.Jaungada pasākums izskanēja sociālai grupai “Prieks”;

    11.01.Koncertu Dienas centra apmeklētajiem, starppaaudžu sadarbības ietvaros, sniedza 15.pirmskolas iestādes audzēkņi;

   15.01.Uz Jaungada pasākumu pulcējās sociālās grupas “Tirdzniecība” biedri;

    17.01. Izzinošu, izglītojošu un muzikālu pasākumu  “Suņa gads” sniedza sociālas rehabilitācijas programmas “Veselības skola” (vad.-psiholoģe V.Grišina) dalībnieki. Uz pasākumu bija ieradusies Sociālā dienesta vadītāja  N.Jakubovska. Apsveicot klātesošos ar Jauno gadu, sociālā dienesta vadītāja  N. Jakubovska informēja ,ka pašvaldība darīs visu ,lai iedzīvotājiem arī šogad būtu pieejamas  visdažādākās aktivitātes Dienas  centrā un lai nodrošinātu to kvalitāti, tiks atbalstīti nepieciešamie specialisti.

            

Dienas centra “Saskarsme” vadītāja L. Gadzāne

Pēdējās izmaiņas veiktas: 19.01.2018 12:04