Dienas aprūpes centra (Arhitektu ielā 21) sadarbība ar biedrību “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “Zelda””

 

2018. gada 22. janvārī notika Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem klientu tikšanās ar biedrības “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “Zelda”” koordinatori Daugavpilī Nadeždu Ezīti. Tas ir Labklājības Ministrijas pilotprojekts, kuru realizē biedrība “Zelda” visā Latvijas teritorijā Eiropas sociālā fonda “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” projekta ietvaros, projekta īstenošanas periods ir no 01.12.2017. līdz 30.11.2019. Projekta ietvaros noteiktai klientu kategorijai var būt nodrošināts atbalsts informācijas un juridiskajos jautājumos, kā arī palīdzība budžeta plānošanas jautājumos, jaunu iemaņu attīstīšana īpašuma pārvaldīšanā, konsultāciju sniegšana veselības aprūpes jautājumos, izglītības jautājumos, komunikācija ar sabiedrību un atbalsts personīgās drošības jautājumos. Sekojošais pakalpojums ir pieejams klientiem, kuri paši izteiks velmi piedalīties dotajā projektā, kuri ir pilngadīgās personas, kuriem ir piešķirta pirmā vai otrā invaliditātes grupa un kuri nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 22.01.2018 15:03