Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde atskaitījās par 9 mēnešu darbu

  

10. oktobrī notika Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas sēde, kurā Sociālo lietu pārvaldes vadītājas p.i. Benita Siliņa informēja Sociālo jautājumu komitejas locekļus par SLP 2013. gada 9 mēnešu darba rezultātiem.

 Tika sniegta informācija par galvenajiem darba virzieniem, tās struktūrvienību darbību un funkcijām, prezentēja Sociālo lietu pārvaldes piedalīšanos ES un citos projektos. Deputātiem tika sniegta pilna informācija par visiem Daugavpils pašvaldībā sniegtajiem sociālās palīdzības , sociālās rehabilitācijas un integrācijas, ka arī sociālo pakalpojumu veidiem. Katru gadu Sociālo lietu pārvaldē griežas apmēram 52 000cilvēki. Sociālo lietu pārvaldes speciālisti izstrādāja un realizē 54 sociālās rehabilitācijas un integrācijas programmas. Tiek sniegti 47 sociālās palīdzības pabalstu veidi. Pieprasītākie no tiem ir pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa pabalsts, veselības aprūpes pabalsts un ēdināšanas pabalsts. Pēdējo gadu statistikas analīze liecina par to, ka ir maznodrošināto ģimeņu skaita samazināšanās tendence. Vislielākais ģimeņu skaits ar piešķirto maznodrošināto statusu tika reģistrēts 2011. gadā : 2664 ģimenes (6771 cilvēks), 2012.gadā- 2476 ģimenes, (6080 cilv.), bet par 2013.gada 9 mēnešiem statusu noformēja 1807 ģimenes (4331 cilv.)

Ar sīkāku informāciju par Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes 2013. gada darba rezultātiem var iepazīties SLP mājas lapā un www.daugavpils.lv

 Prezentācija

Informāciju sagatavoja Daugavpils Sociālo lietu pārvaldes galv. speciāliste starptautiskās sadarbības un sabiedrisko attiecību jautājumos Marina Gorkina.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 11.10.2013 10:31