Daugavpils domes Sociālais dienests sniedza atskaiti par pēdējā pusgada darba rezultātiem (VIDEO)

  

20. jūlijā dienas centrā „Saskarsme” Liepājas ielā 4 notika pirmā Sociālo lietu komitejas izbraukuma sēde. Deputāti noklausījās Daugavpils pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” atskaiti par darba rezultātiem 2017. gada pirmajā pusgadā. Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra vadītāja pienākumu izpildītāja Gaļina Rumjanceva informēja, ka centra budžets 1 milj. 294 tūkstošu eiro apmērā ir izpildīts par 49 %. Šī gada sešu mēnešu laikā centrā ir uzņemti 73 klienti, kas ir par 10 cilvēkiem vairāk nekā tajā pašā periodā 2016. gadā. Pašlaik centrā dzīvo 275 cilvēki. Lai sniegtu pakalpojumus smagi slimiem cilvēkiem, centrā tika izveidota diennakts aprūpes nodaļa, kurā strādā pieci darbinieki.

Uz doto brīdi centrā brīvu vietu nav, turklāt ir izveidojusies rinda. Lai atrisinātu problēmu ar nepietiekamajām telpām, tika piedāvāts ERAF projekta ietvaros atvērt centra filiāli bijušās onkoloģiskās slimnīcas ēkā Siguldas ielā 24. Tajā ir plānots izvietot 75 klientus. Jau tiek veikti projektēšanas darbi. Komitejas priekšsēdētāja Marjana Ivanova-Jevsejeva norādīja, ka lēmumu par ēkas rekonstrukciju pieņēma iepriekšējais Domes sasaukums bez detalizētas izstrādes un skaidra biznesa plāna sastādīšanas. Tagad šo jautājumu risinās speciāli izveidota darba grupa.

Deputāti noklausījās arī Sociālā dienesta sagatavoto prezentāciju. Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Marina Germane informēja, ka šogad iestādes budžets ir aptuveni 4 miljoni eiro. Pirmā pusgada laikā tas ir izpildīts par 49,3 %. Kopš šī gada sociālie darbinieki savā darbā ir uzsākuši aktīvi izmantot SOPA programmu, kas ļauj daudz efektīvāk apkalpot klientus. Tagad viens speciālists dienā var pieņemt 16 cilvēkus. Iestāde īsteno 45 rehabilitācijas un integrācijas programmas. Trūcīgajiem pilsētas iedzīvotājiem tiek piešķirti 22 pabalstu un materiālās palīdzības veidi. Saskaņā ar prognozēm šogad sociālo palīdzību varēs saņemt aptuveni 22 500 iedzīvotāji. Deputāti bija vienisprātis, ka sociālie darbinieki atklāti un godīgi pastāstīja par iestādes funkciju īstenošanu un objektīvu un subjektīvu faktoru ietekmi uz viņu darbu.

Vieni no aktuālākajiem piedāvājumiem ir sociālo māju attīstīšana, personāla algas un jauni profesionāli izaicinājumi, palīdzība audžuģimenēm (šobrīd viena bērna uzturam pašvaldība piešķir 115 eiro), kā arī ciešāka sadarbība ar pašvaldības policiju.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” pārskats par darbu 2017.gada I pusgadā 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 20.07.2017 13:31