“Sociālais dienests” aicina darbā Sociālo pakalpojumu nodaļas kvalitātes uzlabošanas speciālistu

Daugavpils pilsētas  pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” aicina darbā uz vakanto Sociālo pakalpojumu nodaļas kvalitātes uzlabošanas speciālista amatu

1.      Amata pamatpienākumi:

1.1.                        veikt Sociālo pakalpojumu nodaļas iekšējo procesu aprakstu;

1.2.                        izvērtēt un pilnveidot Sociālo pakalpojumu nodaļā notiekošos procesus, lai nodrošinātu procesu stabilitāti un celtu procesu efektivitāti;

1.3.                        nodrošināt procesu uzraudzību un efektīvu vadību;

1.4.                        izstrādāt sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas plānu un attīstības stratēģiju;

1.5.                        ievest kvalitātes uzlabošanas pasākumu plānu;

1.6.                        izstrādāt klientu apkalpošanas kvalitātes sistēmu;

1.7.                        ievest kvalitātes vadības sistēmu, sakārtojot dokumentāciju, iekšējos normatīvos aktus;

1.8.                        veikt sociālo pakalpojumu saņēmēju aptauju;

1.9.                        izstrādāt sociālo pakalpojumu kvalitātes kritērijus (pieejamība, klientu informētība, klientu apmierinātība, vides pieejamība, konfidencialitāte, ar klientu saistītās informācijas uzglabāšana, informācijas/dokumentu aprite, sadarbība ar citām iestādēm, metodika, profesionalitāte u.c.), pēc kuriem sociālo pakalpojumu sniedzēji veic pašnovērtējumu;

1.10.                   piedalīties pašnovērtējumā nodaļas darba, sociālās palīdzības sniegšanas atbilstības un kvalitātes novērtēšanai;

1.11.                   sniegt Sociālā dienesta vadītājam atskaites un priekšlikumus iestādes efektivitātes palielināšanai un darbības uzlabošanai;

1.12.                   savas kompetences ietvaros sniegt atbalstu informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā;

1.13.                   savas kompetences ietvaros pārstāvēt nodaļu citās valsts un pašvaldību iestādēs, konferencēs, darba grupās, kā arī attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām;

1.14.                   pēc nepieciešamības ierosināt kvalitatīva un kvantitatīva rakstura pētījumu veikšanu atbilstoši nodaļas kompetencei.

.2.      Prasības pretendentiem:

2.1. vismaz otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā augstākā izglītība sociālajā jomā vai uzņēmējdarbības vadībā;

2.2. nepieciešama kvalifikācija un/vai pieredze uzņēmuma, iestādes vai struktūrvienības vadīšanā, administratīvā darbā vai sociālā darbā;

2.3. teicamas valsts valodas zināšanās (augstākais līmenis);

2.4. pieredze personālvadībā;

2.5. krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;

2.6. spēja strādāt ar dokumentiem angļu valodā un līdzdarboties sanāksmēs;

2.7. sociālo jautājumu likumdošanas un citu normatīvo aktu pārzināšana (t.sk. pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu veidu pārzināšana);

2.8. labas komunikāciju un sadarbības prasmes, analītiskās spējas;

2.9. izpratne par sociālā darba procesu;

2.10. zināšanas un iemaņas dokumentu un administratīvo aktu sagatavošanā;

2.11. precizitāte un augsta atbildības sajūta;

2.12. teicamas spējas argumentēt savu viedokli rakstiski un mutiski;

2.13. spējas strādāt paaugstinātas intensitātes un psiholoģiskās slodzes apstākļos;

2.14. labas datorprasmes (Mc Office, Interneta pārlūks, datu bāzes).

CV, motivācijas vēstuli, vīziju par sociālo pakalpojumu attīstības iespējām un klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai (ne vairāk kā uz divām A4 lapām),  rekomendācijas (ja tādas ir); izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, līdz 2018.gada 8.februārim (pasta zīmogs) var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā, sekretārei, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei uz kuru amatu pretendē, kā arī vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Tālrunis uzziņām 65440911 vai 65423700

Pēdējās izmaiņas veiktas: 29.01.2018 11:57